Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Оцінка екологічної ефективності

Отже, ви впровадили систему екологічного менеджменту відповідно до стандарту ISO 14001, але ваша робота ще далека від завершення. Тепер вам потрібно визначити, чи дійсно вона працює. Як же це зробити? Організація повинна оцінити свої екологічні показники відповідно до своєї екологічної політики, екологічних цілей і завдань, а також інших критеріїв екологічної результативності.

Оцінка екологічної ефективності (ОЕЕ) – це внутрішній процес і механізм, який повинен забезпечити безперервне управління надійною і перевіреною інформацією для того, щоб визначити, чи відповідає система екологічного менеджменту критеріям, визначеним керівництвом організації. Для збору інформації EPE використовує індикатори і порівнює поточні та попередні показники з критеріями екологічної результативності, встановленими самою організацією.

Як ми повинні це виконувати?

Як і в будь-якій іншій ситуації, що вимагає системного підходу, ви не помилитеся, якщо застосуєте цикл “Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій”.  Кроки повинні бути зроблені відповідно до наступної схеми:

Планування екологічної оцінки

Якщо ви хочете, щоб ваша екологічна ефективність дійсно працювала, ви повинні включити її в повсякденну діяльність вашої організації. Оцінка екологічної ефективності повинна ґрунтуватися на ваших значущих екологічних аспектах, ваших власних критеріях оцінки екологічної ефективності та вимогах зацікавлених сторін.

Плануючи екологічну оцінку, ви повинні взяти до уваги загальний спектр вашої діяльності, продуктів і послуг, а також інші речі, які створюють контекст вашої організації.

Фінансові, фізичні та людські ресурси, необхідні для управління, повинні бути забезпечені керівництвом. Залежно від можливостей і ресурсів організації, початковий обсяг системи може бути обмежений тими елементами діяльності, продуктами або послугами, які мають найвищий пріоритет, встановлений керівництвом. З часом початкова сфера застосування EPE може бути розширена для включення решти видів діяльності, продуктів та послуг.

Сфера застосування загального обсягу ЕНП полегшить вибір індикаторів ЕНП, які є інструментами для представлення якісних і кількісних даних або інформації у зрозумілій і корисній формі. Вони допомагають перетворити відповідні дані на стислу інформацію про зусилля організації, спрямовані на покращення її екологічних показників та впливу на довкілля. Наприклад, якщо ви обмежуєте сферу застосування EPE лише виробничим процесом, вам буде легко визначити показники екологічної ефективності (EPI) зі значущих аспектів, пов’язаних з виробництвом. Позитивна динаміка показників екологічної ефективності буде доброю ознакою того, що організація знаходиться на правильному шляху і система є ефективною.

Показники екологічної ефективності можуть бути прямими вимірюваннями або розрахунками, такими як обсяги викидів забруднюючих речовин, відносними вимірюваннями та розрахунками, такими як обсяги викидів забруднюючих речовин на одиницю продукції, або оціненими, такими як описові дані або інформація, модифіковані шляхом застосування коефіцієнтів.

Використання даних та інформації

Організація повинна регулярно збирати дані, щоб забезпечити вхідну інформацію для розрахунку значень обраних показників екологічної результативності. Дані слід збирати систематично, з відповідних джерел і так часто, як це визначено керівництвом.

Зібрані дані повинні бути проаналізовані та перетворені в інформацію, яка описує ефективність охорони навколишнього середовища. Щоб уникнути відхилень у результатах, необхідно враховувати всі релевантні та достовірні зібрані дані.

Результати вимірювання EPI (індекс екологічної ефективності) необхідно порівнювати з визначеними критеріями; наприклад, показником екологічної ефективності можуть бути викиди CO2, а критерієм – цільові викиди CO2. Таке порівняння може свідчити про прогрес у виконанні природоохоронних заходів. Ці результати можуть бути корисними для розуміння того, чому критерії екологічної ефективності виконуються або не виконуються.

Інформація, що описує екологічні показники та результати порівнянь, має бути доведена до відома керівництва, щоб воно могло вжити відповідних заходів для покращення або підтримання поточного рівня екологічних показників організації.

Внутрішня звітність з оцінки екологічної ефективності дуже важлива, оскільки вона допомагає працівникам виконувати свої обов’язки, і таким чином дозволяє організації досягти критеріїв екологічної ефективності. Керівництво також може інформувати або звітувати перед зовнішніми зацікавленими сторонами та підвищувати імідж організації в очах цих сторін.

Дізнайтесь про оцінку життєвого циклу в екологічному менеджменті

Перевірка та покращення екологічної ефективності

EPI організації та її результати повинні періодично переглядатися з метою виявлення можливостей для поліпшення. Цей перегляд може сприяти діям керівництва, спрямованим на поліпшення управління та діяльності організації, а також на поліпшення стану навколишнього середовища.

Етапи перегляду EPI та її результатів можуть включати аналіз:

  • досягнутої ефективності охорони довкілля та її вартості
  • прогрес у досягненні критеріїв охорони довкілля
  • адекватності критеріїв охорони довкілля
  • відповідність обраних показників екологічної ефективності
  • джерела даних, методи збору даних та якість даних

Отримавши всю цю інформацію, ви можете почати вдосконалювати свою систему за допомогою коригувальних та попереджувальних дій.

Бажаєте дізнатись вартість сертифікації?

Заповніть заявку та отримайте консультацію!
Заповнені заявки відправляйте на info@tic-ua.com

Дотримання всіх вимог

Прихильність керівництва має важливе значення для проведення EPI. Оцінка екологічної ефективності повинна відповідати розміру, місцезнаходженню та типу організації, а також її потребам і пріоритетам. Інформація, отримана в результаті ЕДП, може допомогти організації в цьому:

  • Визначити необхідні дії для досягнення визначених критеріїв EPI
  • Визначити важливі екологічні аспекти
  • Визначити тенденції в екологічних показниках діяльності організації
  • підвищити ефективність та результативність
  • Визначити стратегічні можливості.

Оцінка екологічної ефективності може дати вам реальне уявлення про те, наскільки ефективною є ваша екологічна система, і що потрібно вдосконалити. Збір та аналіз відповідних даних є ключовою умовою для управління системою, а правильно визначені показники екологічної ефективності, безумовно, допоможуть вам у цьому.