Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526
ISO 39001 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

ISO 39001 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Надіслати запит

Сертифікація ISO 39001 дозволяє вашій організації більш ефективно працювати із системами дорожнього руху з метою зниження травматизму та смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Що таке стандарт ISO 39001

Стандарт ISO 39001:2012 визначає вимоги до системи управління безпекою дорожнього руху (RTS). Цей стандарт дозволяє організаціям, які працюють із системами дорожнього руху, знизити кількість серйозних травм та смертей внаслідок дорожньо-транспортних пригод. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, травми, пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами, є восьмою провідною причиною смерті у всьому світі: щороку внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине понад 1,3 мільйона людей.

Сертифікація за стандартом ISO 39001 допоможе вашій організації реалізувати цілі системи управління безпекою дорожнього руху та плани дій у рамках вашої діяльності.

Що треба знати?

ISO 39001 підходить для будь-якої організації, тому, якщо ви впливаєте на рух транспорту, він застосовується і до вас – чи це будівництво, туризм, освіта або будь-який інший сектор. Він встановлює вимоги та керівництво для системи управління безпекою дорожнього руху (БДД), включаючи:

 • Розробка та впровадження відповідної політики БДД
 • Розробка цілей та планів дій БДД
 • Критерії БДД, які організація може контролювати чи впливати
 • ISO 39001 слід структурі, яка спрощує його використання разом з іншими стандартами на системи менеджменту, такими як ISO 9001 та ISO 14001.

Переваги керування безпекою дорожнього руху (БДД) ISO 39001

 • Запобігти дорожньо-транспортним пригодам.
 • Скоротіть кількість смертей та травм на дорогах.
 • Зменште ризик судового переслідування.
 • Зниження витрат за ремонт автомобілів.

Процедура сертифікації ISO 39001

1. Брифінг

Ми пояснимо процедуру отримання сертифікату під час необов’язкової та безкоштовної зустрічі. Серед питань, які будуть роз’яснені на цій зустрічі, є:

 • Основні вимоги до вашої сертифікації
 • Цілі та переваги сертифікації
 • Порівняння бізнес-даних і визначення сфери сертифікації
 • Обговорення ваших конкретних потреб і побажань
 • Визначення наступних кроків, необхідних для сертифікації

Після цього ви отримаєте індивідуальну пропозицію, адаптовану до вашої організації на основі цього брифінгу.

2. Введення в експлуатацію

Якщо наша пропозиція отримає ваше схвалення, сертифікаційний орган отримує доручення. Після того, як ви отримаєте підтвердження свого замовлення, процес сертифікації починається зі спільного узгодження графіка з відповідальним(ими) аудитором(ами).

3. Попередній аудит ISO 39001 (необов’язково)

Попередній аудит може бути проведений за запитом. Однак це не обов’язкова вимога для сертифікації.
Або конкретні сфери та/або процеси, або загальна ситуація у вашій організації буде перевірено на основі спільно визначеної структури. Будь-які слабкі місця в документації та реалізації системи будуть виявлені тут. Попередній аудит може надати вам звіт про стан базової придатності для сертифікації, детальну експертизу окремих процесів або відповідність окремим вимогам відповідного стандарту за запитом. Таким чином, метод аудиту відповідає методу сертифікаційного аудиту.

4. Сертифікаційний аудит 1-го рівня

Аудит рівня 1 служить для того, щоб визначити, чи ви підходите для сертифікації. Оцінюються конкретні умови розташування та збирається будь-яка необхідна інформація щодо обсягу. Аудит рівня 1 в основному стосується таких основних моментів:

 • Перевірка документації на відповідність і повноту вимогам стандарту.
 • Статус впровадження системи менеджменту в компанії: чи дозволяє існуюче керівництво та рівень впровадження системи менеджменту в організації провести сертифікацію в принципі, чи відсутні будь-які важливі деталі?
  Перед виконанням аудиту рівня 2 план аудиту для фактичного сертифікаційного аудиту буде складено на основі отриманих знань про вашу організацію та систему управління та спільно погоджено з вами.

5. Сертифікаційний аудит 2-го рівня

Під час аудиту 2-го рівня буде перевірено ефективність системи менеджменту, яка діє у вашій компанії. Вибіркові перевірки будуть проведені щодо всіх вимог у відділах і організаційних підрозділах, а також уздовж технологічного ланцюга.

Цей аудит базується на:

 • План аудиту
 • Відповідний стандарт сертифікації та/або окремі стандартні вимоги, зазначені в ньому
 • Спеціальні документи організації
 • Загальні та галузеві принципи (закони, додаткові, галузеві, необхідні стандарти,…)

Після аналізу та оцінки результатів ви будете проінформовані про результати аудиту та будь-які недоліки чи відхилення під час остаточного перегляду. У разі виявлення недоліків будуть визначені коригувальні заходи. Згодом аналіз першопричини та будь-які конкретні задокументовані заходи ще раз перевірятимуть аудиторська група.

6. Сертифікат TÜV AUSTRIA

Фактична сертифікація буде видана органом сертифікації TÜV AUSTRIA після успішного аудиту та звітності на основі аудиторського звіту. За умови виконання наступних вимог сертифікації немає причин, чому сертифікат не повинен бути виданий:

 • Документування та впровадження системи менеджменту
 • Угода про сертифікацію (підтвердження сертифікаційної пропозиції, регламенту сертифікації та T&Cs)
 • Позитивний результат аудиту, а отже, відповідна рекомендація вашої аудиторської групи органу сертифікації

Сертифікат видається терміном на 3 роки. Для того, щоб сертифікат був дійсний протягом усього терміну його дії, необхідно щорічно проводити контрольний аудит з позитивним результатом (через 12 і 24 місяці після видачі сертифіката).

7. Наглядові аудити ISO 39001

Щорічний наглядовий аудит перевіряє ефективність і подальший розвиток системи менеджменту шляхом випадкової вибірки. Наглядові аудити коротші за звичайний аудит і охоплюють недоліки, виявлені під час останнього аудиту, а також різні ключові моменти вимог стандарту.

8. Повторний сертифікаційний аудит ISO 39001

Його необхідно провести до того, як сертифікат стане недійсним (зазвичай через три роки). Під час повторного сертифікаційного аудиту (часто його також називають повторним аудитом) усі вимоги перевіряються випадковим чином, як і для сертифікаційного аудиту. Зусилля, витрачені на цей повторний сертифікаційний аудит, менші, ніж на початкову сертифікацію (приблизно 2/3 часу, необхідного для первинного сертифікаційного аудиту).

Після позитивного рішення щодо сертифікації буде видано новий сертифікат, дійсний ще на три роки, який також має бути підтверджено щорічним наглядовим аудитом.

Вимоги ISO 39001

ISO 39001 вимагає від організацій прийняти набір практик і процедур, які разом становлять всеосяжну систему менеджменту безпеки дорожнього руху. Це ключові вимоги, підкреслені стандартом, яким повинні відповідати організації для впровадження своєї системи менеджменту безпеки дорожнього руху.

1

КОНТЕКСТ ОРГАНІЗАЦІЇ

По-перше, організації повинні розуміти свій контекст щодо стандарту. Вони повинні визнавати всі внутрішні фактори, а також зовнішні проблеми, які або впливають на мету системи менеджменту безпеки дорожнього руху, або впливають на цілі, які повинні бути досягнуті системою менеджменту безпеки дорожнього руху. Фактори також включають очікування або потреби різних зацікавлених органів організації. Розуміння контексту допомагає у встановленні структури та її реалізації.

2

Лідерство

Ця вимога підкреслює важливу роль вищого керівництва у впровадженні та підтримці системи менеджменту безпеки дорожнього руху. Їх участь гарантує, що система отримає певний напрямок у вашій організації, а співробітники стануть відповідальними за її ефективність. Вони визначать екологічну політику, набір цілей і повідомлять про конкретні обов’язки співробітників.

3

Планування

У цьому розділі підкреслюється необхідність оцінки поточної структури організації та потенційних ризиків для визначення цілей систему менеджменту безпеки дорожнього руху.

4

Ресурсна підтримка

Ця вимога означає, що ваша організація повинна мати всі ресурси, необхідні для впровадження, підтримки та вдосконалення системи менеджменту безпеки дорожнього руху. Ресурси також включають комунікацію, обізнаність, компетентність співробітників і задокументовану інформацію.

5

Процеси

Цей розділ закликає організації визначати, впроваджувати та вдосконалювати процеси та практики, необхідні для досягнення мети. Він також включає прийняття рішень щодо дій щодо реагування на надзвичайні ситуації.

6

Оцінка продуктивності

Виконання цієї вимоги гарантує, що ваша система менеджменту безпеки дорожнього руху працює ефективно та допомагає вашій організації просуватися до запропонованих цілей. Щоб оцінити продуктивність системи, ваша організація повинна контролювати процеси, щоб визначити, чи вона
потребує покращення.

7

Постійне вдосконалення

Система менеджменту безпеки дорожнього руху також періодично переглядається для виявлення проблем невідповідності та будь-яких інших недоліків, щоб ви могли вжити коригувальних дій для їх вирішення. Постійна перевірка відповідності гарантує її покращення в довгостроковій перспективі.