Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526
Регламент (EU) No 305/2011 на Конструкційні, будівельні матеріали та продукцію

Регламент (EU) No 305/2011 на Конструкційні, будівельні матеріали та продукцію

Надіслати запит

Коротка інформація та нові правила Регламенту ЄС на Будівельну продукцію

Регламент Європейського союзу (ЄС) №305/2011 по будівельним матеріалам вступив в дію з 01 липня 2013 року. Даний документ замінив Директиву 89/106 ЄС (Construction Products Directive — CPD). Регламент 305/2011/ЄС (89/106/ЄЄС) встановлює гармонізовані вимоги та умови для продажу будівельної продукції.

Обновлений регламент встановлює певні методи перевірки та оцінки параметрів будівельного обладнання та виробів.

Продукція, яка була випущена на ринок Євросоюзу до 1 липня поточного року, буде вважатися відповідним регламенту №305/2011/ЄС (89/106/ЄЄС) на основі документів, відповідних вимогам Директиви 89/106/ЄЄС.

Регламент 305/2011/ЄС (89/106/ЄЄС), випущені законодавчими органами Європейського Союзу, призваний полегшити та прояснити існуючі «рамки» для розміщення будівельної продукції та матеріалів на ринках Європейського Економічного Простору.

Також регламент 305/2011/ЄС (89/106/ЄЄС) у своєму тексті надає додаткові пояснення з приводу поняття СЄ маркування та її використання, вводить спрощені процедури, які дозволяють скоротити витрати, які несуть виробники, імпортери та дистриб’ютори, в особливості малий та середній бізнес.

Новий регламент 305/2011/ЄС (89/106/ЄЄС) на будівельну продукцію встановлює нові та більш суворі критерії для повідомлених уповноважених органів, які приймають участь в оцінці та перевірці будівельної продукції, тим самим зростає довіра та надійність системи в цілому.

Багато європейських директив, в тому числі і CPD (89/106/ЄЄС), зараз устаріли і тому новий регламент (ЄС) №305/2011 покликаний модернізувати та оптимізувати вимоги Нового Підходу на ринку ЄС.

Коротка інформація та нові правила Регламенту ЄС №305/2011 на Будівельну продукцію

Регламентом 305/2011/ЄС (89/106/ЄЄС) описані деякі основні нові положення, що стосуються будівельної продукції:

  • Уточнено вимоги по нанесенню маркування СЕ: СЕ-маркування проставляється на будівельну продукцію, для якої виробник підготував Declaration of performance (Декларацію експлуатаційних характеристик). Шляхом нанесення маркування СЕ на будівельні вироби виробники вказують, що вони беруть на себе відповідальність за відповідність даного продукту заявленої діяльності їх компанії.
  • Впроваджена спрощена процедура, що дозволяє скоротити витрати, які несе бізнес, особливо малий та середній. Введена більш сувора відповідальність точно вказаної організації за оцінку діяльності компанії у відношенні виробництва будівельної продукції, а також перевірка постійної відповідності продукції тим або іншим вимогам.

Основні положення Нового Регламенту на будівельну продукцію

Найбільш важливим положенням нового регламенту є:

1) Розділ 7 – складання declaration of performance. Декларація повинна бути пронумерована у відповідності до номеру продукції, його типу, сімейства.

2) Стаття 37 – Спрощені процедури для малих підприємств. Коли виробники використовують ці спрощені процедури, вони повинні також продемонструвати відповідності будівельної продукції, конструкційних матеріалів діючим вимогам, а в першу чергу – дотримання норм безпеки.

3) Розділ 10 – Зв’язок з органами нагляду. Держави Європейського Союзу повинні надати певну інформацію по зв’язку з органами, що відповідають за будівельну продукцію. Дані органи повинні бути в стані виконувати свої задачі уникнення конфлікту інтересів, особливо, у відношенні маркування СЕ.

4) Загальне – Навколишнє середовище та безпека

Аспекти безпеки у відношенні навколишнього середовища в основному до:

  • Використання будівельної продукції протягом всього життєвого циклу.
  • Небезпечні речовини, що використовуються у виробництві.

Інформація про вміст шкідливих речовин, в першу чергу, обмежена речовинами, що включені в Регламент (ЄС) №1907/2006 (REACH);

Крім того, згідно 67-їй статті Європейська комісія розглядає питання про необхідність інформації про вміст шкідливих речовин в будівельних виробах, матеріалах, продукції до 25 квітня 2014 року. В результаті  обов’язок надавати інформацію з другими речовинами, в особливості, з акцентом на здоров’я, безпеку та утилізацію, продовжить свою дію.

Визначення та область розповсюдження регламенту 305/2011

«Будівельна продукція» визначається як: будь-яка продукція, яка виробляється та розміщується на ринку Європейського Союзу у випадку постійного використання під час будівельних робіт або їх частин, що впливають на основні вимоги в їх реалізації.