Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526
Сертифікація ISO 9001 Система менеджменту якості

Сертифікація ISO 9001 Система менеджменту якості

Надіслати запит

Впровадження, постійне покращення системи управління якістю, сертифікація ISO 9001, як уже доведено багатьма компаніями, гарантує шлях до задоволення очікувань клієнтів. І це можна пояснити, адже основний документ у сфері якості ISO 9001:2015 ввібрав в себе колосальний досвід успішного бізнесу із повністю протилежних секторів економіки – починаючи від промислових об’єктів і закінчуючи компаніями медичної галузі та ІТ-центрів.

Що таке система менеджменту ISO 9001?

ISO 9001 – це міжнародно визнаний стандарт для систем управління якістю (СУЯ). Це найпоширеніший стандарт СУЯ у світі, понад 1,1 мільйона сертифікатів ISO 9001, виданих організаціям у 178 країнах. ISO 9001 забезпечує структуру та набір принципів, які забезпечують здоровий підхід до управління вашою організацією, щоб постійно задовольняти клієнтів та інших зацікавлених сторін. Говорячи простою мовою, сертифікація ISO 9001 забезпечує основу для ефективних процесів і ефективних людей, які забезпечують ефективний продукт або послугу.  

Запорукою будь-якого успішного бізнесу контроль якості. Якщо ви хочете, щоб ваша діяльність процвітала, ваша потенційна база споживачів має бути впевнена, що товари чи послуги, які ви пропонуєте, відповідають очікуваним стандартам або перевищувала їх. ISO 9001 — це швидкий і простий спосіб для потенційних споживачів дізнатися, чи ваша компанія витратила час і зусилля на те, щоб переконатися, що ваш продукт або послуга є найкращими, якими вони можуть бути.

Стандарт має загальну структуру, що робить ISO 9001:2015 більш сумісний з іншими системами менеджменту, такими як ISO 14001, ISO 22000 ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, це дозволяє розробити інтегровану систему менеджменту.

Що дає сертифікація за стандартом ISO 9001?

 • Якість – це те, чого хоче клієнт! Наочно задовольняйте це бажання і перевершіть очікування клієнтів. Сертифікація ISO 9001 в Україні від компанії TIC Ukraine допоможе вам зробити вимоги та потреби ваших клієнтів більш прозорими. Отримайте перевагу на ринку!
 • Функціонуюча система управління якістю веде до зниження витрат і підвищення ефективності шляхом оптимізації процесів, а також мінімізації або навіть уникнення помилок. Сертифіковані компанії в відповідності до ISO 9001 завжди на крок попереду інших завдяки прозорим процесам і постійним заходам щодо вдосконалення.
 • Система менеджменту відповідно до ISO 9001:2015 пропонує широку допомогу у визначенні ризиків, а також у управлінні знаннями всередині організації, хоча також і щодо середовища організації.
 • Вносячи ясність у свої цілі, процеси та обов’язки, ви не лише створюєте корпоративну культуру, орієнтовану на успіх, але й підвищуєте усвідомлення ваших співробітників власної відповідальності, а також їхню мотивацію.
 • Знайдіть правильний баланс разом із експертами. Документація заради документації? Система управління якістю може працювати ефективно, лише якщо вона служить компанії. Наші аудитори створюють для вас найбільші вигоди від аудиту та сертифікації.
 • Сертифікація ISO 9001 надає офіційний доказ ваших послуг, продуктів і самої організації, а отже, довіри, якої вимагає ринок.

Процедура сертифікації ISO 9001

1. Брифінг

Ми пояснимо процедуру отримання сертифікату ISO 9001 під час необов’язкової та безкоштовної зустрічі. Серед питань, які будуть роз’яснені на цій зустрічі, є:

 • Основні вимоги до вашої сертифікації
 • Цілі та переваги сертифікації
 • Порівняння бізнес-даних і визначення сфери сертифікації
 • Обговорення ваших конкретних потреб і побажань
 • Визначення наступних кроків, необхідних для сертифікації

Після цього ви отримаєте індивідуальну пропозицію, адаптовану до вашої організації на основі цього брифінгу.

2. Введення в експлуатацію

Якщо наша пропозиція отримає ваше схвалення, сертифікаційний орган отримує доручення. Після того, як ви отримаєте підтвердження свого замовлення, процес сертифікації починається зі спільного узгодження графіка з відповідальним(ими) аудитором(ами).

3. Попередній аудит ISO 9001 (необов’язково)

Попередній аудит може бути проведений за запитом. Однак це не обов’язкова вимога для сертифікації.
Або конкретні сфери та/або процеси, або загальна ситуація у вашій організації буде перевірено на основі спільно визначеної структури. Будь-які слабкі місця в документації та реалізації системи будуть виявлені тут. Попередній аудит може надати вам звіт про стан базової придатності для сертифікації, детальну експертизу окремих процесів або відповідність окремим вимогам відповідного стандарту за запитом. Таким чином, метод аудиту відповідає методу сертифікаційного аудиту.

4. Сертифікаційний аудит 1-го рівня

Аудит рівня 1 служить для того, щоб визначити, чи ви підходите для сертифікації ISO 9001. Оцінюються конкретні умови розташування та збирається будь-яка необхідна інформація щодо обсягу. Аудит рівня 1 в основному стосується таких основних моментів:

 • Перевірка документації на відповідність і повноту вимогам стандарту.
 • Статус впровадження системи менеджменту в компанії: чи дозволяє існуюче керівництво та рівень впровадження системи менеджменту в організації провести сертифікацію в принципі, чи відсутні будь-які важливі деталі?
  Перед виконанням аудиту рівня 2 план аудиту для фактичного сертифікаційного аудиту буде складено на основі отриманих знань про вашу організацію та систему управління та спільно погоджено з вами.

5. Сертифікаційний аудит 2-го рівня

Під час аудиту 2-го рівня буде перевірено ефективність системи менеджменту, яка діє у вашій компанії. Вибіркові перевірки будуть проведені щодо всіх вимог у відділах і організаційних підрозділах, а також уздовж технологічного ланцюга.

Цей аудит базується на:

 • План аудиту
 • Відповідний стандарт сертифікації та/або окремі стандартні вимоги, зазначені в ньому
 • Спеціальні документи організації
 • Загальні та галузеві принципи (закони, додаткові, галузеві, необхідні стандарти,…)

Після аналізу та оцінки результатів ви будете проінформовані про результати аудиту та будь-які недоліки чи відхилення під час остаточного перегляду. У разі виявлення недоліків будуть визначені коригувальні заходи. Згодом аналіз першопричини та будь-які конкретні задокументовані заходи ще раз перевірятимуть аудиторська група.

6. Сертифікат TÜV AUSTRIA

Фактична сертифікація буде видана органом сертифікації TÜV AUSTRIA після успішного аудиту та звітності на основі аудиторського звіту. За умови виконання наступних вимог сертифікації немає причин, чому сертифікат не повинен бути виданий:

 • Документування та впровадження системи менеджменту
 • Угода про сертифікацію (підтвердження сертифікаційної пропозиції, регламенту сертифікації та T&Cs)
 • Позитивний результат аудиту, а отже, відповідна рекомендація вашої аудиторської групи органу сертифікації

Сертифікат ISO 9001 видається терміном на 3 роки. Для того, щоб сертифікат ISO 9001 був дійсний протягом усього терміну його дії, необхідно щорічно проводити контрольний аудит з позитивним результатом (через 12 і 24 місяці після видачі сертифіката).

7. Наглядові аудити ISO 9001

Щорічний наглядовий аудит перевіряє ефективність і подальший розвиток системи менеджменту шляхом випадкової вибірки. Наглядові аудити коротші за звичайний аудит і охоплюють недоліки, виявлені під час останнього аудиту, а також різні ключові моменти вимог стандарту.

і конкретні задокументовані заходи ще раз перевірятимуть аудиторська група.

8. Повторний сертифікаційний аудит ISO 9001

Його необхідно провести до того, як сертифікат стане недійсним (зазвичай через три роки). Під час повторного сертифікаційного аудиту (часто його також називають повторним аудитом) усі вимоги перевіряються випадковим чином, як і для сертифікаційного аудиту. Зусилля, витрачені на цей повторний сертифікаційний аудит, менші, ніж на початкову сертифікацію (приблизно 2/3 часу, необхідного для первинного сертифікаційного аудиту).

Після позитивного рішення щодо сертифікації буде видано новий сертифікат, дійсний ще на три роки, який також має бути підтверджено щорічним наглядовим аудитом.

Реалізовуючи практики та підходи, описані в ISO 9001:2015, система управління якістю знаходить стабільність по відношенню до своїх клієнтів, наділяючи здатністю до швидкої пристосованості до мінливих ринкових або політико-економічних наслідків. А це високо цінується в наших умовах систематичних ризиків.

Також варто ясно розуміти, що рівень реалізації системи менеджменту ISO 9001:2015 на підприємстві цілком і повністю залежить від рішучості топ-менеджменту вийти на вищій рівень управління підприємства. Фундаментом цих дій служить вибір надійних партнерських відносин і відповідальної команди по сертифікації з реальним міжнародним досвідом.

Сертифікація ISO 9001:2015 на вашому підприємстві у TIC UKRAINE дає вам впевненість, що система управління якістю функціонує на найвищому міжнародному рівні, а вашим клієнтам гарантію, що вам можна довіряти.

Вимоги ISO 9001

Щоб запровадити управління якістю на підприємстві, вам потрібно спочатку зрозуміти вимоги, які підкреслює стандарт. Вимоги викладені в семи розділах, відомих як «пункти».

1

Організаційний контекст

У цьому пункті організації повинні визначити мету, цілі, стратегічний напрямок і масштаби своєї системи управління якістю. Щоб їх визначити, їм необхідно враховувати як зовнішніх агентів, так і внутрішні фактори їхнього бізнесу, які впливають на аспект якості. Тому вам потрібно знати про процеси, які безпосередньо впливають на якість, потреби та бажання клієнтів та інтереси зацікавлених сторін вашого бізнесу.

2

Лідерство

Чітко викладений стандарт – це зобов’язання та роль лідерів/вищого керівництва у створенні системи управління якістю в цьому пункті. Керівники вищої ланки повинні нести повну відповідальність за створення системи та забезпечення ефективності її призначення. Вони повинні створити структуру та функціональні можливості системи залежно від обсягу, встановити чітку політику якості та визначити досяжні цілі. Лідерство є надзвичайно важливим, оскільки лідери є єдиними людьми, які можуть донести цілі, політику, важливість системи тощо до всіх в організації та змусити їх працювати разом для досягнення однієї мети. Для проведення щорічних перевірок також необхідна участь команди вищого керівництва.

3

Планування

У цьому пункті щодо планування зазначено, що система управління якістю повинна працювати на основі ризик-орієнтованого мислення, що означає, що вона повинна вживати заходів для визначення потенційних ризиків та оцінки їх серйозності та частоти виникнення. Ідентифікація ризиків необхідна для запобігання будь-якому небажаному впливу на процеси або якість кінцевої продукції. Крім ризиків, також необхідно розглянути можливості, які призводять до подальшого вдосконалення системи.

4

Ресурсна підтримка

У цьому пункті йдеться про потребу в достатніх ресурсах для реалізації та функціонування системи управління якістю. Деякі з ключових ресурсів, які конкретно згадуються, це інфраструктура та ефективне робоче середовище, технологічна підтримка, навчання та кваліфіковані людські ресурси.

5

Процеси

Це важливий пункт, який визначає процеси або роботи, які працівники організації повинні виконувати для ефективного функціонування системи та надання високоякісних продуктів або послуг. Ключові процеси визначатимуть вимоги клієнтів і очікування клієнтів щодо якості, документи, які потрібно створити та записати, ресурси, необхідні працівникам, а також методи моніторингу та тестування для забезпечення якості.

6

Оцінка продуктивності

У цьому пункті наголошується на періодичному аналізі ефективності процесів і забезпеченні їх відповідності вимогам ISO 9001. Ваша організація повинна гарантувати, що кожен аспект системи управління якістю відповідає вимогам стандарту. Таким чином, цей пункт підтримує вдосконалення вашого підходу до управління якістю, створюючи шлях до надання щоразу кращої якості продуктів або послуг.

7

Постійне вдосконалення

Останній пункт робить особливий наголос на постійному вдосконаленні вашої системи управління якістю, а також процесів вашого бізнесу. У ньому сказано, що на практиці мають бути конкретні заходи для забезпечення час від часу покращення послуг або продуктів відповідно до мінливих потреб клієнтів. Це також означає, що ваша організація повинна визначити процеси, які є недостатньо ефективними, і внести в них зміни, щоб підвищити ефективність.

Як отримати сертифікат ISO 9001?

Щоб отримати сертифікат ISO 9001, вам потрібно задокументувати докази того, що ваша система управління якістю діє та відповідає стандартам, необхідним для сертифікації

Сертифікація ISO 9001 починається з візиту одного з наших експертів-аудиторів. Він ознайомиться з вашою політикою та процедурами, виявить будь-які прогалини, які потрібно усунути, щоб отримати сертифікат ISO 9001.

Ви отримаєте звіт, що дозволить вам визначити елементи, які вам потрібно надати, для отримання сертифікату. Ви можете використовувати цей звіт, а також інструменти та інформацію, які ми можемо запропонувати, щоб внести необхідні зміни.

Потім наш аудитор повернеться (другий етап), щоб переконатися, що всі невідповідності усунуті, і невдовзі після незалежної перевірки нашим відділом відповідності буде видано ваш сертифікат ISO 9001.

Скільки часу займає Сертифікація ISO 9001?

Скільки часу знадобиться для проходження сертифікації та отримання сертифікату ISO 9001, залежить від багатьох факторів, зокрема від розміру вашої організації, та скільки ресурсів у вас є для роботи над вашою системою управління.

Якщо у вашій організації є призначений представник, який відповідає за вашу сертифікацію ISO 9001, це може допомогти процесу сертифікації. І це займе менше часу, щоб отримати сертифікацію, якщо ви підготувалися заздалегідь!

TIC UKRAINE є офіціальним представником TÜV Austria. В нашій команді є спеціалісти та експерти агропромислового комплексу, легкого та важкого машинобудування, кольорової та чорної металургії, текстильної, харчової та фармацевтичної галузі. Їх досвід і знання гарантують об’єктивну, а головне – компетентну оцінку зрілості системи управління якістю у відповідності до ISO 9001:2015. Це головна і незаперечна наша перевага перед конкурентами.

Будемо раді будь-якій вашій зацікавленості до наших послуг та з радістю відповімо на всі  питання, що вас цікавлять.

Які витрати пов’язані з отриманням сертифікації ISO 9001?

Як змінити сертифікаційний орган ISO 9001?

Які ризики пов’язані з впровадженням ISO 9001?

Які кроки потрібно виконати для підтримки системи управління якістю після отримання сертифікації ISO 9001?