Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526
NEN bio-based content

NEN bio-based content

Надіслати запит

У сучасному світі зростає свідомість про необхідність зменшення впливу нашої діяльності на навколишнє середовище та пошук альтернативних, більш екологічно стійких рішень. Одним із напрямків розвитку сталого виробництва є використання біопохідних матеріалів. У цій статті ми розглянемо поняття NEN bio-based content і його вплив на промисловість та споживачів.

Що таке NEN bio-based content?

NEN bio-based content – це стандарт, розроблений Нетерландським Інститутом стандартизації (NEN), який визначає методику та вимоги для визначення вмісту біопохідних матеріалів у продуктах і матеріалах. Біопохідні матеріали виготовляються з природних рослинних або тваринних джерел і відрізняються від традиційних петрохімічних матеріалів.

Вплив на промисловість

Стандарт NEN bio-based content сприяє розвитку використання біопохідних матеріалів у промисловості. Виробники можуть використовувати цей стандарт для визначення відсотку біопохідного вмісту у своїх продуктах. Це дозволяє їм довести свою здатність до створення екологічно стійких рішень і відповідати вимогам споживачів, які все більше прагнуть до придбання товарів, що мають менший негативний вплив на довкілля.

Вплив на споживачів

NEN bio-based content також має велике значення для споживачів. Завдяки цьому стандарту, споживачі можуть отримати більш точну інформацію про вміст біопохідних матеріалів у продуктах, які вони купують. Це дає їм можливість зробити освічений вибір і підтримати виробництво та використання екологічно стійких матеріалів.

Знання про вміст біопохідних матеріалів також може впливати на споживчі звички. Споживачі, які більше усвідомлюють екологічні проблеми, можуть активніше вибирати продукти з більшим вмістом біопохідних матеріалів. Це може стимулювати виробників до збільшення використання таких матеріалів та до подальшого розвитку біопохідних технологій.

Екологічні переваги

Використання біопохідних матеріалів має декілька екологічних переваг. По-перше, вони базуються на відновлюваних джерелах, таких як рослинні культури, що зменшує залежність від необновлюваних ресурсів, таких як нафта або газ. Це допомагає знизити викиди парникових газів та інших негативних впливів на клімат.

Перспективи розвитку

Зацікавленість до NEN поширюється і за межі Нідерландів. Використання біопохідних матеріалів є глобальним трендом, оскільки він сприяє збалансованому розвитку, збереженню природних ресурсів та зменшенню негативного впливу на довкілля.

Очікується, що стандарт NEN bio-based content буде використовуватися як основа для розробки аналогічних стандартів і регуляторних положень в інших країнах. Це сприятиме уніфікації підходів до визначення вмісту біопохідних матеріалів і сприятиме взаємному визнанню продуктів, що відповідають вимогам біопохідності.

Однак, важливо зазначити, що впровадження біопохідних матеріалів не є безперешкодним процесом. Деякі виклики включають високу вартість виробництва, обмежену доступність сировини, необхідність підтримки відповідних інфраструктур для збору та переробки відходів.

NEN BIO-BASED

Ця система сертифікації ґрунтується на стандарті EN 16785-1, який дозволяє проводити незалежну оцінку заяв про біологічний склад продуктів. Біологічний зміст відноситься до біомаси, а не лише до біовуглецю.

Система сертифікації поширюється на основні матеріали, напівфабрикати та готову продукцію. Також всім твердим, рідким і газоподібним продуктам, які містять вуглець, тобто. до різноманітних продуктів.

Постачальники можуть використовувати сертифікати та етикетки, щоб продемонструвати, що вони відповідають цим вимогам.

NEN BIO-BASED CONTENT

Європейська система сертифікації біопластиків NEN BIO-BASED заснована на одинадцятій щорічній Європейській конференції з біопластиків у Берліні, де біопластики є областю сертифікації.

TÜV AUSTRIA CERTIFICATION BODY FOR YOUR NEN-BIOBASED CERTIFICATE

NEN (Нідерланди) уповноважив TÜV AUSTRIA як орган із сертифікації надавати логотип NEN Bio-Based Content продуктам, які відповідають стандарту EN 16785-1. Підхід, заснований на біомасі.

Якщо у Вас виникли питання на цю тематику, просимо надсилати запити на адресу: okcompost@tic-ua.com

Сертифікація NEN bio-based content

Сертифікація є важливим етапом для визнання вмісту біопохідних матеріалів у продуктах та матеріалах. Цей процес забезпечує достовірність та надійність інформації про біопохідний вміст, що допомагає споживачам, виробникам та іншим зацікавленим сторонам зробити обгрунтовані рішення щодо сталості продукту.

Організації, які бажають отримати сертифікацію NEN bio-based content, повинні пройти процедуру визнання своєї відповідності вимогам стандарту. Цей процес може включати такі етапи:

  • Підготовка документації: Організація повинна надати всю необхідну документацію, що підтверджує використання біопохідних матеріалів у своїх продуктах. Це можуть бути довідки від постачальників, аналізи лабораторій, сертифікати на продукти та інші документи, які доводять відповідність стандарту NEN bio-based content.
  • Аудит: Аудитори або сертифікаційні органи проводять огляд установки, процесів виробництва та контролю якості організації. Під час аудиту перевіряється відповідність вимогам стандарту та перевіряється правильність визначення біопохідного вмісту продуктів.
  • Випуск сертифіката: Якщо організація успішно пройшла аудит та довела свою відповідність вимогам стандарту, їй видається сертифікат. Цей сертифікат підтверджує, що продукти організації мають певний вміст біопохідних матеріалів і відповідають стандарту NEN bio-based content. Сертифікат може містити інформацію про вміст біопохідних матеріалів у відсотках або у вигляді рейтингу на основі певних категорій.
  • Перевірка збереження відповідності: Сертифікаційні органи можуть проводити періодичні або неперіодичні перевірки для забезпечення того, що організація продовжує дотримуватися вимог стандарту. Це може включати аудити, зразки продукції для лабораторних аналізів та оцінку систем управління якістю. Ці перевірки допомагають забезпечити постійну достовірність інформації про біопохідний вміст продуктів.
  • Використання сертифіката: Після отримання сертифіката NEN bio-based content, організація може використовувати його для маркування своїх продуктів, що підтверджує їхню екологічну стійкість та використання біопохідних матеріалів. Це допомагає споживачам легко ідентифікувати продукти з біопохідним вмістом і зробити свідомий вибір підтримки сталого виробництва.