Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Надійний підхід, що поєднує методології RCM і RBI

Технічне обслуговування, орієнтоване на надійність (RCM) і перевірка на основі ризиків (RBI) — дві широко використовувані методології в області управління активами та технічного обслуговування. Поєднання підходів RCM і RBI може забезпечити комплексну та ефективну стратегію для забезпечення надійності та цілісності критично важливих активів у галузі. Читайте далі, щоб дізнатися більше про ці методології та переваги.

RCM і RBI

Що таке технічне обслуговування, орієнтоване на надійність (RCM)?

Технічне обслуговування, орієнтоване на надійність (RCM) — це стратегія технічного обслуговування на корпоративному рівні, спрямована на оптимізацію програм технічного обслуговування шляхом забезпечення систематичного підходу до забезпечення надійності та оптимальної продуктивності обладнання та систем. Це передбачає ретельний аналіз кожного активу для визначення потенційних режимів збоїв, їх причин і наслідків цих збоїв.

Розуміючи важливі функції та стандарти продуктивності кожного активу, RCM допомагає визначити найефективніші стратегії технічного обслуговування. RCM прагне знайти баланс між профілактичним обслуговуванням, ремонтним обслуговуванням і техобслуговуванням за умовами.

RCM визначає пріоритетність дій, які запобігають найбільш критичним збоям, і враховує такі фактори, як безпека, вплив на навколишнє середовище та економічна доцільність. Зрештою, RCM допомагає організаціям приймати обґрунтовані рішення про те, коли та як підтримувати свої активи, забезпечуючи їх ефективну та надійну роботу з часом.

Що таке перевірка на основі ризиків (RBI)?

Інспекція на основі ризиків (RBI) — це процедура, у якій оцінюються промислові ризики, що виникають внаслідок деградації обладнання або конструкції, і реалізується методичний підхід до інспекції та обслуговування промислового обладнання.

RBI передбачає оцінку ризику, пов’язаного з можливими збоями обладнання, і відповідне визначення пріоритетів інспекційних зусиль. RBI враховує такі фактори, як ймовірність відмови, наслідки відмови та ефективність існуючих гарантій.

Як поєднати методології RCM і RBI для кращої надійності?

Нижче наведено загальні вказівки щодо поєднання методологій технічного обслуговування, орієнтованого на надійність (RCM) і перевірки на основі ризиків (RBI). Важливо зазначити, що конкретні кроки можуть відрізнятися залежно від контексту та галузевих вимог. Наступні кроки випливають із найкращих галузевих практик і фундаментальних принципів RCM і RBI

1. Визначте обсяг і цілі

Визначення обсягу: Чітко визначте межі програми управління активами. Це включає визначення типів активів, систем або засобів, які охоплюються.

Постановка цілей: Сформулюйте конкретні та вимірні цілі для комбінованого підходу RCM та RBI. Ці цілі можуть стосуватися підвищення безпеки, підвищення надійності або оптимізації витрат.

2. Визначте критичні активи та компоненти

Аналіз RCM: проведіть ретельний аналіз RCM, визначивши критичні активи, компоненти та потенційні режими відмови. Використовуйте історичні дані, специфікації обладнання та найкращі галузеві практики.

Критерії пріоритетності: Установіть критерії пріоритетності компонентів на основі їх впливу на безпеку, екологічні міркування та експлуатаційні наслідки.

3. Встановіть стандарти ефективності

Визначення критеріїв продуктивності: Чітко визначте стандарти продуктивності для кожного критичного компонента, визначеного в аналізі RCM. Це включає визначення прийнятних рівнів продуктивності та надійності.

Узгодженість із цілями: переконайтеся, що стандарти ефективності відповідають загальним цілям, встановленим для комбінованої ініціативи RCM та RBI.

4. Впроваджуйте стратегії профілактичного обслуговування (PM).

Розробка стратегії: розробка стратегій профілактичного обслуговування на основі результатів аналізу RCM. Це передбачає визначення частоти, завдань і методологій технічного обслуговування.

Інтеграція з RCM Analysis: переконайтеся, що стратегії профілактичного обслуговування безпосередньо пов’язані з виявленими режимами збоїв і стандартами продуктивності.

5. Інтегруйте оцінку RBI

Застосування методології RBI: застосовуйте методології RBI для проведення оцінки ризиків для критичних активів і компонентів. Враховуйте такі фактори, як швидкість корозії, механізми деградації та робочий контекст.

Збір даних: збирайте відповідні дані для оцінок RBI, включаючи історію перевірок, властивості матеріалів та умови процесу.

6. Визначте пріоритетність інспекційної діяльності

Пріоритезація ризиків: визначте пріоритетність інспекційних заходів на основі результатів оцінки ризиків RBI. Зосередьтеся на компонентах високого ризику, щоб оптимізувати ресурси перевірки.

Аналіз чутливості: Проведіть аналіз чутливості, щоб зрозуміти, як зміни в припущеннях або параметрах впливають на визначення пріоритетів інспекційної діяльності.

7. Впровадити заходи зі зменшення ризиків

Розробка стратегії пом’якшення: розробка заходів із пом’якшення ризиків на основі об’єднаних даних аналізу RCM та RBI. Це може включати технічний контроль, процедурні зміни або резервування.

Оцінка здійсненності: Оцініть здійсненність та ефективність різних стратегій зниження ризику, враховуючи технічні, економічні та операційні фактори.

8. Встановіть механізми моніторингу та зворотного зв’язку

Постійний моніторинг: Впроваджуйте системи для постійного моніторингу продуктивності активів. Використовуйте технології моніторингу стану, аналітику даних і зворотний зв’язок у реальному часі.

Петлі зворотного зв’язку : встановіть цикли зворотного зв’язку для оновлення аналізів RCM та RBI на основі даних, зібраних під час моніторингу. Це гарантує, що стратегії обслуговування залишаються узгодженими з фактичними показниками активів.

9. Документація та звітність

Документація аналізу: документуйте результати аналізів RCM та RBI. Включіть детальну інформацію про критичні компоненти, режими відмови, оцінку ризиків і заходи пом’якшення.

Створення звітів: створюйте вичерпні звіти, які повідомляють про комбінований підхід, висновки та вжиті дії. Чітко передайте наслідки аналізу зацікавленим сторонам.

10. Постійне вдосконалення

Регулярний перегляд: плануйте регулярні перегляди аналізів RCM та RBI, щоб включити нові дані та уроки, отримані в ході технічного обслуговування.

Оптимізація процесів: сприймайте культуру постійного вдосконалення, шукаючи можливості для оптимізації комбінованого підходу RCM і RBI. Заохочуйте відгуки від обслуговуючого персоналу та включайте їхню думку в процес вдосконалення.

Поєднання методологій Reliability Centered Maintenance (RCM) і Risk Based Inspection (RBI) для підвищення надійності передбачає визнання їх спільності та узгодження їх із бізнес-цілями. Згідно з даними галузі, компанії часто керують цими підходами окремо, що призводить до неефективності та неправильного прийняття рішень.

Основні кроки RCM і RBI, як зазначено в джерелі, мають спільні цілі, такі як узгодження з бізнес-цілями, досягнення нормативної відповідності та забезпечення безпеки та екологічної відповідальності. Обидва методи спрямовані на визначення цілей продуктивності, ідентифікацію пов’язаних небезпек і ризиків, визначення ефективних стратегій зменшення ризиків, перевірку та виконання цих стратегій, а також документування всього процесу для постійного вдосконалення.

Щоб подолати неефективність, організаціям рекомендується гармонізувати спільні елементи RCM та RBI, зосереджуючись на унікальних аспектах, необхідних для конкретних цілей. Мета полягає в тому, щоб створити уніфіковану структуру та систему обліку, що дозволить використовувати загальні ключові показники ефективності для оцінки ефективності.

Розглядаючи RCM і RBI як методи, що доповнюють один одного, організації можуть розробити комплексний і індивідуальний підхід, який ефективно відповідає галузевим середовищам і цілям. Акцент робиться на досягненні ефективності та узгодженості як спільних цілей, гарантуючи, що кожен метод ефективно сприяє досягненню конкретних рушійних сил і цілей. Цей узгоджений підхід сприяє кращому прийняттю рішень, оптимізації ресурсів і постійному вдосконаленню протягом життєвого циклу активів.