Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Що таке енергетичні послуги за стандартом ISO 50007?

Доброго дня, шановні колеги.

Новий день, новий стандарт, з яким я хочу вас познайомити в рамках наших зустрічей. Це стандарт ISO 50007 ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ. НАСТАНОВА ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

Ми відчуваємо на собі щоденно саме ці енергетичні послуги, а особливо сьогодні. Але чи задавали ми собі, хоча б один раз, що це таке. Я сподіваюсь, що цей документ відповість вам на всі ці питання.

Для кого цей стандарт?

Є багато органів (організацій, установ), які можуть відігравати певну роль у вдосконаленні енергетичних послуг. Ці органи можуть бути державними чи приватними. Прикладами органів, які несуть відповідальність (повністю або частково) у сфері нагляду за наданням енергетичних послуг, є державні органи чи державні установи (міжнародні, національні, регіональні чи місцеві), що діють з правовими повноваженнями як законодавці та регулятори (компетентні органи), або як органи, відповідальні за надання послуг (відповідальні органи).

Ці відповідальні органи консультуються та враховують інтереси відповідних зацікавлених сторін, до яких можна віднести:

— асоціації постачальників енергетичних послуг (наприклад, міжнародні, регіональні/багатонаціональні та національні професійні асоціації);

— неурядові організації (НУО) та інші незалежні органи;

— користувачів та асоціації споживачів енергетики;

— виробників енергоспоживаючого обладнання, поновлюваних джерел енергії та передових технологій чи методів.

Заявка на проведення робіт ISO 50001

Бажаєте пройти сертифікацію на відповідність ISO 50001?

Заповнену заявку відправляйте на info@tic-ua.com

Про що цей документ?

Цей стандарт установлює відповідні елементи енергетичних послуг, що їх надають користувачам постачальники енергії.

У цьому стандарті енергетичну послугу розглядають у складі двох категорій:

— постачання/генерація та розподіл енергії;

— рекомендації та поліпшення енергоефективності.

У цьому стандарті охоплено такі питання:

— визначаються ключові компоненти та характеристик енергетичних послуг для користувачів. Вважаю, що це є дуже важливим питанням, тому що саме від цього буде залежати, а що саме входить до послуги, а що ні. І саме з цього з’являється розуміння, а чого саме ми очікуємо від цієї послуги?

— критерії оцінювання енергетичних послуг для користувачів;

— упровадження показників ефективності;

— приклади показників ефективності;

— підвищення продуктивності;

— навчання чи підготування користувачів для розуміння енергетичних послуг, що їх надають постачальники енергетичних послуг. І це так само, дуже важливо. Я, наприклад, навіть не підозрював, що мене, як користувача, потрібно навчати, мені потрібно розповідати, як я можу забезпечити себе необхідним рівнем енергії, як я можу її економити, як правильно її використовувати та споживати.

У цьому стандарті не охоплено такі питання:

— теми, пов’язані з індивідуальними енергетичними послугами, такими як послуги з енергоефективності, що їх надають індивідуальним користувачам енергії, чи послуги, що їх надають енергосервісні компанії (ЕСКО);

— методи проектування та будівництва систем вироблення, передавання та розподілення енергії;

— структуру управління та методологію функціонування й управління діяльністю, пов’язаною з енергетичними послугами, зокрема й укладання контрактів з іншими постачальниками енергетичних послуг;

— теми, пов’язані з енергетичними послугами щодо систем енергопостачання будівель.

І тепер основне – Для сприяння постійному поліпшенню послуги для користувачів спочатку треба визначити її елементи. Істотними елементами надання послуги користувачам є такі:

— доступ до енергетичних послуг;

— надання енергетичної послуги;

— послуги з енергоефективності;

— послуги з енергопостачання від екологічно чистого поновлюваного джерела енергії;

— управління контрактами та виставлення рахунків;

— сприяння налагодженню відносин з користувачами;

— охорона довкілля;

— менеджмент безпеки та управління в надзвичайних ситуаціях.

Чесно кажучи, я ніколи не замислювався, а що таке – ЕНЕРГЕТИЧНА ПОСЛУГА? І дійсно, цей перелік, враховує абсолютно всі аспекти, з якими ми зустрічаємось під час надання нам послуги. І кожен з цих аспектів має незаперечуваний вплив на наші відносини з Постачальниками, і наші почуття щодо цих Постачальників.

Я приведу в цієї статті тільки опис одного з цих аспектів Енергетичної послуги, але я сподіваюсь, що це вплине на ваше зацікавлення цим стандартом. Щодо нашої Компанії, то хочу (і буду) пропонувати цей стандарт Постачальникам енергетичних послуг та всім зацікавленим сторонам, які перераховані в цьому документі.

Отримайте графічний посібник

з управління промисловими енергетичними витратами

Його можна використовувати (як на мій розсуд):

 • Для власного поліпшення для Компаній, які створюють послугу
 • Для Регуляторів відповідних ринків для оцінювання «Гравців» цих ринків
 • Для оцінки другої сторони
 • Для вибору постачальника енергії, як на приватному рівні, так і на рівні компанії

І так, давайте розглянемо, як в цьому стандарті розглядається та розкривається поняття «Доступ до енергетичних послуг»

Енергетична послуга охоплює мережеве енергопостачання, а також інші форми надання послуг.

Інші варіанти охоплюють:

— енергопостачання цистернами чи пристроями для зберігання, що їх надають регульовані постачальники палива;

— генераторні зарядні станції;

— поновлювані джерела енергії, розташовані користувачем;

— послуги з енергоефективності.

Енергія, що її постачають, може охоплювати:

— зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) або інше стисле газоподібне паливо;

— гас або інші рідкі види палива;

— електричні батареї чи інші види акумульованої енергії;

— локальні мережі, такі як:

— сонячні, вітрові чи геотермальні системи;

— міні-гідросистеми;

— інші поновлювальні системи, розроблені залежно від норм споживання спільноти чи окремих користувачів, а також і розподільні теплові мережі, парові та інші системи;

— системи когенерації енергії;

— енергію, що її постачають локальні енергосистеми, відокремлені від державних енергосистем.

Що цікаве, так те, що, практично, для кожного рядку з цього переліку я можу привести приклади Компаній, з якими ми співпрацюємо.

Важливість енергоменеджменту

Важливо визначити обсяг і вид потрібного доступу.

Це може охоплювати управління ресурсами, розширення фізичної інфраструктури та альтернативні засоби постачання для тих, кого не під’єднано до мережевої системи. Компетентні та відповідальні органи повинні вживати заходів для сприяння неупередженому та прийнятому доступу до енергетичних послуг у прозорий процес з перспективою участі громадськості (а також і зацікавлених сторін) щодо політики та заходів щодо реалізації.

Такі заходи можуть охоплювати:

— консультації з ефективності чи допомогу в отриманні ефективного енерговикористовувального устаткування та систем, що мінімізує вартість комплексного енергопостачання та енергоспоживання;

— гранти та позики (охоплюючи підтримку фінансування зв’язків з бідними верствами населення);

— соціальні тарифи (охоплюючи можливі тарифні блоки нульової ставки для найбідніших верств населення);

— субсидії (охоплюючи перехресне субсидування між споживачами різних рівнів доходу);

— стимулювання користувачів знижувати пікове навантаження за рахунок скорочення споживання

чи зміни їхніх моделей використання (наприклад, за допомогою дистанційного керування на основі Інтернету).

Шановні колеги, щоб ще більше зацікавити вас ознайомитись з цим стандартом, приведу лише перелік питань, які розглядаються, наприклад в наступному пункті стандарту

«Надання енергетичних послуг»:

 • Час для підготування до надання нової послуги
 • Технічне обслуговування та ремонт
 • Вартість енергетичної послуги
 • Якість та кількість загального енергопостачання
 • Неперервність енергопостачання
 • Покриття й доступність енергетичних послуг
 • Обмеження чи припинення надання енергетичних послуг

Я думаю, що ви погодитесь, що якщо би Постачальники енергії враховували в своїй роботі ці перераховані елементи, ми би з вами не скаржились на ЯКІСТЬ цих ПОСЛУГ

До нових зустрічей та нових знань.