Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Реєстр корупційних ризиків

Ризик-орієнтований підхід до управління корупційними ризиками. Вплив корупції на організацію створив необхідність зосередитися на сферах, де ризики є відносно високими, щоб найбільш ефективно розподілити наявні ресурси. Ефективне впровадження ризик-орієнтованого підходу до управління корупційними ризиками з урахуванням внутрішніх політик, процедур та параметрів ризиків організації має вирішальне значення для підтримання міцних структур управління корупційними ризиками.

Ризик-орієнтований підхід до управління ризиками протидії корупції

Організації проводять внутрішню оцінку ризиків шахрайства, щоб розробити відповідні політики та процедури управління корупційними ризиками. Ці політики та процедури впроваджуються на всіх рівнях організації для виявлення, оцінки, управління та зменшення ризиків шахрайства на постійній основі. Завжди бажано, щоб заходи із запобігання корупції були співмірними з виявленими ризиками шахрайства для їх ефективного зниження.

Дізнайтесь більше про антикорупційну систему менеджменту ISO 37001

Оцінка ризиків може ґрунтуватися на суб’єктивних судженнях, сприйнятті та фактичному досвіді організації. Організації створюють відділи та функції для періодичного проведення оцінки та аналізу корупційних ризиків з використанням різних інструментів та методів.

Для впровадження ефективної культури управління ризиками на основі системи протидії корупції ISO 37001 організація повинна визначити свої найважливіші види діяльності та сфери, де ймовірність шахрайства є дуже високою. Ці сфери можуть бути визначені за допомогою аудиторських звітів, звітів про перевірки, розслідувань регуляторних органів та минулих інцидентів корупції. Для консолідації та документування потенційних ризиків корупції використовуються різні методи, такі як:


Кількісна оцінка ризиків за допомогою матриці ризиків

Матриця ризиків – це інструмент, який ідентифікує та документує ризики з відповідними засобами контролю.

Організації можуть розробити матрицю ризиків, яка кількісно оцінює ймовірність та вплив ризиків корупції, таким чином класифікуючи ризики корупції як низькі, середні та високі залежно від рівня серйозності конкретних ризиків шахрайства.

Без належної кількісної оцінки ризиків організаціям важко вирішити, на який корупційний ризик слід звернути увагу в першу чергу.


Реєстр корупційних ризиків

Реєстр корупційних ризиків є ефективним інструментом для документування та оцінки ризиків, пов’язаних з різними видами діяльності та процесами. Реєстри корупційних ризиків дають змогу проводити оцінку невід’ємних та залишкових ризиків, визначати ключові та неключові ризики для певного процесу чи підрозділу.

Зазвичай власники процесів готують і ведуть реєстри корупційних ризиків, але відділ управління протидії корупції забезпечує ефективну та якісну підготовку цих реєстрів усіма керівниками підрозділів та власниками процесів.

Реєстр ризиків може розроблятися організаціями, за допомогою якого документуються та обліковуються корупційні ризики, що випливають з різних аспектів бізнесу. Реєстр ризиків комплексно охоплює всі корупційні ризики, пов’язані з діяльністю та процесами організації.

Корупційні ризики послідовно документуються для кожної ідентифікованої діяльності та процесу, а відповідні засоби контролю зазначаються навпроти кожного ризику. Для оцінки впливу кожного задокументованого ризику корупції розраховуються бали на основі визначеної сітки оцінки ризиків. Реєстри ризиків періодично переглядаються для перевірки ефективності задокументованих засобів контролю та оцінки ризиків.  Реєстри корупційних ризиків оновлюються на постійній основі, коли виникає потреба або коли виявляється новий ризик шахрайства чи повідомляється про нього.