Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Стандарт ISO 50005 – Впровадження енергоменеджменту

Сьогодні хочу познайомити вас із дуже цікавим і, на мою думку, дуже корисним документом. Стандарт ISO 50005:2021. – це посібник із поетапного підходу до впровадження системи енергетичного менеджменту (EnMS). Особливо він буде цікавим для малих та середніх організацій. Тому що в таких організаціях часто немає певної структури, достатньої кількості людей, необхідних для розробки та впровадження системи енергетичного менеджменту. А найчастіше питання, що ставиться в подібних організаціях – З чого необхідно починати? Чи що важливіше Базова лінія чи Показники енергетичної ефективності, тощо.

Цей документ дає керівництво із використання дванадцяти основних елементів з чотирма рівнями зрілості для кожного елемента для створення, впровадження, обслуговування та покращення EnMS, що призводить до підвищення енергоефективності.

Це дозволяє користувачеві цього документа реалізувати поетапний підхід для досягнення рівня управління енергоспоживанням, що відповідає його цілям, та створити міцну основу, яка згодом може бути розширена відповідно до вимог ISO 50001. Стандарт ISO 50005 відповідає ISO 50001, але не охоплює всіх його вимог.

Отримайте графічний посібник

з управління промисловими енергетичними витратами

Пояснення та структура рівнів зрілості.

Взагалі застосування моделі зрілості, на моє переконання, є однією з найзрозуміліших, корисних і адекватних для використання систем менеджменту. Я вже давно являюсь аудитором за стандартом IRIS (це 9001 для залізничної промисловості). Так ось там ця модель використовується із самого початку. Оцінка стану системи менеджменту підприємства при використанні моделі зрілості від початку дуже мені сподобалася. Оскільки унеможливлює індивідуальне розуміння та інтерпретацію вимог стандарту різними учасниками сертифікаційного процесу (як аудиторами, так і представниками компанії). Модель зрілості, яка є основою цього документа, складається з дванадцяти основних елементів управління енергоспоживанням з чотирма рівнями зрілості для кожного елемента, як я вже говорив вище.

Елементи в цьому документі належать або до пункту ISO 50001:2018, або до важливого підрозділу, наприклад, аналізу енергоспоживання.

Спочатку необхідно використовувати модель зрілості, щоб зрозуміти свій поточний стан та встановити початкові цілі покращення. Потім організація може впроваджувати покращення EnMS поетапно, ставлячи собі за мету, відповідні певному рівню зрілості даної моделі.

У міру того, як організація просувається від своєї індивідуальної відправної точки до бажаного рівня зрілості СЕМ, вона має покращувати енергетичні показники. Ці покращені енергетичні характеристики розуміються як покращення енергоефективності або енергоспоживання, пов’язане з використанням енергії, що може призвести до зниження витрат на енергію.

Дванадцять елементів моделі зрілості описані у розділі 5. Для кожного рівня елемента дані критерії описують, що має бути на цьому рівні. Ця модель не пропонує конкретних підходів до того, як можна досягти рівня. Елементи поділені на підпункти (далі я покажу на прикладі) для ясності та полегшення користувачеві реалізації критеріїв для елементів.

На основі аналізу поточного стану енергоменеджменту організація може вибрати потрібну швидкість впровадження та бажаний рівень зрілості для кожного елемента. Байдуже яка була відправна точка, організація повинна працювати над кожним елементом.

Передбачуваність, ефективність та контроль EnMS повинні покращуватися в міру того, як організація переходить на більш високі рівні в кожному елементі. Модель зрілості забезпечує континуум, яким можна поступово просуватися від рівня до рівня. Як говорилось раніше. стандарт ISO 50005 має чотири рівні, які представляють собою перехід від низького рівня досвіду управління енергоспоживанням до рівня, що наближається до відповідності ISO 50001. Їх можна описати так.

a) Рівень 1: забезпечення управління енергоспоживанням: початкова підтримка управління, деяка обізнаність та розуміння використання енергії та можливостей енергозбереження, збирання різних даних про енергію (наприклад, рахунки за електроенергію), відсутність систематичних методів керування енергоспоживанням.

b) Рівень 2: Удосконалення управління енергоспоживанням: наявність енергетичної політики, формальна команда, проведення базового аналізу даних про споживання енергії та вартості енергії, оцінка можливостей для енергозбереження, деякі систематичні методи управління енергоспоживанням.

c) Рівень 3: Нові СЕнМ: систематичні методи управління енергоспоживанням, управління енергоспоживанням стає стратегічним, покращені моніторинг та огляд, дотримання законодавства є частиною СЕнМ, організація навчається.

d) Рівень 4: Встановлена ​​СЕнМ: постійне покращення СЕнМ та енергоефективності, впровадження основних елементів ISO 50001, готовність до Gap – analysis у порівнянні з ISO 50001, якщо це необхідно.

ПРИМІТКА. Досягнення рівня 4 у всіх дванадцяти елементах не обов’язково призводить до виконання всіх вимог ISO 50001:2018.

Ось 12 елементів, які має стандарт ISO 50005:

 1. Контекст організації
 2. Лідерство
 3. Ресурси
 4. Енергетичний аналіз
 5. Показники енергетичної ефективності та базова лінія
 6. Цілі, завдання та план дій
 7. Компетентність та обізнаність
 8. Операційна діяльність та технічне обслуговування
 9. Закупівлі та розробка
 10. Процес для комунікацій та контроль документованої інформації
 11. Моніторинг, вимірювання, аналіз та оцінка
 12. Аналіз із боку Посібника.

Також для кожного елемента існує різна кількість підпунктів, для кожного з яких прописано відповідність певному рівню зрілості (примі одного з елементів я наведу трохи пізніше)

Для організацій, які хочуть вдосконалити свою СЕнМ, додаткові рекомендації та найкращі практики наведені у Додатку A. Рівневу версію моделі зрілості наведено у Додатку B. Дванадцять елементів моделі зрілості описані в таблицях з 1 по 12 у розділі 5.

Поетапне впровадження СЕнМ з використанням моделі зрілості

Отже, із чого починаємо? Починаємо із самооцінки. Відправна точка залежить від попереднього досвіду та ситуації в організації. Також можна зосередитись лише на деяких елементах або темах окремо. І це також є перевагою цього підходу.

Оцінка вихідної ситуації у організації

Якщо організація не має досвіду роботи з системою управління або, зокрема, з СЕнМ, важко оцінити майбутню роботу. Стандарт ISO 50005 – Практичний посібник із поетапного впровадження заснований на тому факті, що в кожній організації є якась система управління енергоспоживанням. Однак, можливо, вона погано структурована чи не охоплює усі елементи керування енергоспоживанням.

Часто буває так, що деякі елементи EnMS, такі як дії щодо покращення енергоефективності, вже існують на якомусь рівні, але ще не впроваджені систематично у контексті системи управління. Описані елементи та рівні можна використовувати як інструмент самооцінки. Для цієї мети можна створити просту таблицю, яка дає уявлення про те, які елементи та пункти вже розглядаються в організації і якщо вони існують, на якому рівні вони функціонують щодо запланованої СЕнМ (див. рис. 2). Організація може оцінити, що вже реалізовано і які кроки ще потрібно зробити.

Самооцінка є гарною відправною точкою для того, щоб показати вищому керівництву позицію організації щодо СЕнМ. Проведена самооцінка та представлена ​​таблиця із зазначеними рівнями зрілості є маршрутною картою для реалізації проекту щодо впровадження Системи енергетичного менеджменту.

Рівень певного пункту елемента вважається досягнутим, коли виконані всі критерії на цьому рівні для нього. Досягнення певного рівня певного елемента вимагає, щоб усі критерії нижчого рівня були виконані.

Наступний крок визначається метою організації поетапного застосування.

Важливість впровадження енергетичного менеджменту

Встановіть та підтвердіть мету поетапного впровадження

Існує кілька способів визначення мети застосування EnMS.

Кожен рівень відповідає зростаючій прогресії кожному за критерію. Першим кроком є ​​визначення бажаного рівня кожного пункту. Перш ніж ставити ціль, необхідно переконатися, що ресурси, такі як гроші, час та персонал, доступні для виконання бажаного рівня елемента і чи це буде вигідно для організації. Цей процес представлений малюнку 3.

Організація має вибір між двома підходами до визначення та планування конкретних цілей залежно від бажаного результату. Перший – це індивідуальний спосіб, коли мета кожного пункту ставиться на індивідуальному рівні. Другий підхід полягає у виборі заданого рівня як ціль для всіх пунктів. На рис. 4 показаний приклад того, як може бути простий підхід.

І тепер подивіться, що ми отримуємо в результаті. Ми встановлюємо, що в нас має бути до відповідної дати: не потрібно нічого вигадувати, питати консультантів та інших “гуру”. У нашій таблиці рівнів зрілості в кожній клітинці написано, що має бути для відповідності цьому рівню. І тепер, розуміючи, чого ми хочемо досягти на цьому кроці-етапі, ми можемо також чітко сформувати що потрібно для досягнення свого “бюджету”. Що ще потрібне для хорошого проекту?

Хоча створити дуже докладне економічне обґрунтування безпосередньо на початку процесу впровадження непросто, дуже важливо отримати перший огляд потенційних переваг як основу для подальших рішень чи постановки цілей. Таким чином, має бути розроблено попередню оцінку витрат і вигод, а також пов’язаних з ними інвестицій.

Організації слід розробити план проекту з кількістю елементів та рівнів, які дозволять досягти бажаних цілей. План проекту повинен включати завдання, обов’язки, ресурси, тимчасову шкалу (наприклад, діаграму Гантта), етапи, ціль та огляди керівництва. План проекту має бути схвалено вищим керівництвом. Після складання Плану проекту ми маємо здійснювати Моніторинг реалізації плану проекту

Слід зробити наступні кроки:

– регулярно аналізувати поточну діяльність з управління проектом;

– завершити реалізацію до мети;

– Розглянути процес;

– переоцінити структуру моделі зрілості (наприклад, раз на два роки);

– Поліпшити і, при необхідності, поставити нову мету.

Gap – analysis порівняно з ISO 50001:2018

Досягнення рівня 4 моделі зрілості для всіх елементів не означає, що СЕнМ організації відповідає всім вимогам ISO 50001:2018. У моделі зрілості вибрано основні елементи ISO 50001:2018. Однак, для досягнення відповідності ISO 50001:2018 на додаток до них можуть бути й інші вимоги. Якщо організація бажає продемонструвати відповідність стандарту ISO 50001:2018, зазвичай потрібно Gap – analysis.

Тепер як приклад наведу вам опис одного з 12 елементів, представленого за рівнями зрілості. Це елемент №4 “Енергетичний аналіз”. Але спочатку кілька слів про те, що таке Енергетичний аналіз і які цілі він переслідує.

Енергетичний аналіз – це процес, який дозволяє організації дізнатися, як використовується енергія і як це впливає на її роботу. Він є частиною процесу енергетичного планування та складається з набору заходів.

Перша мета Енергетичного аналізу– є виявлення значних споживачів енергії (SEU). Вони ідентифікуються за видами енергоспоживання, що враховують значне споживання енергії та/або передбачає значний потенціал для покращення енергоефективності. Критерії те, що робить споживачів енергії «значними», визначаються організацією. Найчастіше це буває для рівня понад 5-10% від загальної кількості споживаного енергоресурсу.

Другою метою Енергетичного аналізу (обстеження)є оцінка майбутнього використання енергії та споживання енергії. Ця інформація може бути корисною при складанні річного бюджету організації.

Енергетичний аудит відповідно до ISO 50002 або аналогічних національних стандартів може надати інформацію з багатьох частин енергетичного аналізу.

Енергетичний аналіз оновлюється через певні проміжки часу, а також у відповідь на серйозні зміни у структурі споживання, обладнанні, системах чи процесах використання енергії.

Для розробки та проведення енергетичного аналізу організація аналізує дані про використання та споживання енергії на основі вимірів та інших даних. Джерела даних, які мають бути зібрані або отримані шляхом вимірювання, включають:

 • вимірювальні прилади (локальні чи дистанційні);
 • паспорти обладнання;
 • технічні документи;
 • обговорення з персоналом з експлуатації та технічного обслуговування (ЕіТО).

Для аналізу потрібна розбивка за видами енергії. Ступінь вимірювання зазвичай залежить від того, що вимірюється, а також від необхідної точності та відтворюваності. Критерії, які стосуються елементу «Енергетичний аналіз», представлені у таблиці нижче.

TopicsCriteria
Рівень1Рівень 2Рівень 3 Рівень 4
Використання та споживання енергіїВизначте поточні типи енергії та види використання енергії.Оцініть минуле та поточне використання енергії, а також дані про споживання енергії та витрати на енергію.Зробіть попередні оцінки майбутнього використання енергії та споживання енергії.Оцініть майбутнє використання енергії та споживання енергії. Поновлюйте енергетичний огляд через певні часові відтинки, а також у відповідь на серйозні зміни в об’єктах, обладнанні, системах або процесах використання енергії.
SEUsІдентифікувати SEUs.Визначити поточну енергетичну ефективність кожного SEU.Визначте осіб, які виконують роботу, яка впливає на кожну SEU.
Можливості енергозбереженняВизначте можливості економії енергії, які або ґрунтуються на загальновідомих фактах на об’єкті, або є простими та/або маловитратними (наприклад, витікання стисненого повітря, витікання пари, простою обладнання).Оцініть можливості економії енергії.Пріоритезуйте можливості енергозбереження.Регулярно виявляйте нові можливості енергозбереження, аналізуйте та оцінюйте їх, а також на постійній основі впроваджуйте обрані заходи.
Збір даних про енергоспоживанняЗбирайте дані про енергію (наприклад, використовуючи рахунки за електроенергію).Встановіть постійні або тимчасові лічильники енергоспоживання скрізь, де є ресурси. Зберігайте енергетичні дані у легкодоступних форматах та робіть їх доступними для відповідного персоналу.Розробте плани збору енергетичних даних, які включають енергоспоживання, відповідні змінні дані та робочі критерії для SEU(s) та енергоспоживання для організації. Увімкніть потреби у вимірах планування (наприклад, купівля/установка додаткових ЗВТ).Переконайтеся, що обладнання, яке використовується для вимірювання, забезпечує точність та відтворюваність даних. Переглядайте плани збору енергетичних даних через певні проміжки часу та оновлюйте їх у міру потреби.

Отже, якщо впроваджувати систему енергетичного менеджменту використовуючи стандарт ISO 50005 – це допоможе вам більш глибоко розуміти суть цієї системи та що потрібно робити на кожному з етапів.

Зазвичай, після розробки та впровадження системи енергетичного менеджменту компанії проводять сертифікацію системи на відповідність ISO 50001. Компанія TIC Ukraine може вам в цьому допомогти!

Наш блог