Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Безперервне вдосконалення за допомогою ISO 14001

Вступ до безперервного вдосконалення та ISO 14001

Безперервне вдосконалення є ключовим аспектом для будь-якої організації, яка прагне покращити свою продуктивність і досягти своїх цілей. Одним із найефективніших способів досягнення постійного вдосконалення є впровадження системи управління навколишнім середовищем (EMS) ISO 14001. В цій статті ми будемо використовувати слова “Постіне” та “Безперервне” як синоніми, отже.

ISO 14001 — це міжнародний стандарт, який надає організаціям основу для управління своєю екологічною відповідальністю та покращення екологічної ефективності . Стандарт встановлює вимоги до EMS, яка може використовуватися будь-якою організацією, незалежно від її розміру, типу чи характеру діяльності. Впроваджуючи EMS, організації можуть визначати та керувати своїм впливом на навколишнє середовище, зменшувати відходи та підвищувати ефективність використання ресурсів.

Ось кілька важливих моментів, які слід враховувати під час впровадження безперервного вдосконалення та ISO 14001:

1. Безперервне вдосконалення: безперервне вдосконалення – це постійна спроба покращити якість продуктів , послуг або процесів. Це проактивний підхід до виявлення та вирішення проблем , неефективності та можливостей для покращення. Безперервне вдосконалення є ключовим компонентом ISO 14001, який вимагає від організацій постійного моніторингу та вдосконалення своїх екологічних показників.

2. ISO 14001: ISO 14001 є всесвітньо визнаним стандартом екологічного менеджменту. Він забезпечує системний підхід до управління впливом організації на навколишнє середовище. Стандарт вимагає від організацій створити EMS, яка включає політику, цілі, цілі та план досягнення цих цілей. Він також вимагає від організацій оцінювати свою екологічну ефективність , визначати можливості для покращення та впроваджувати дії для покращення екологічної ефективності.

3. Переваги ISO 14001: Впровадження EMS на основі ISO 14001 може надати організації багато переваг. Ці переваги включають покращену екологічну ефективність, зниження екологічних ризиків, підвищення ефективності використання ресурсів і підвищення довіри зацікавлених сторін. Наприклад, компанія, яка впроваджує ISO 14001, може зменшити споживання енергії , збільшити використання відновлюваної енергії та скоротити викиди парникових газів . Це може призвести до економії коштів, покращення дотримання нормативних вимог і позитивної репутації серед зацікавлених сторін.

4. Безперервне вдосконалення та ISO 14001: Безперервне вдосконалення є ключовим елементом ISO 14001. Стандарт вимагає від організацій постійного моніторингу та вдосконалення своїх екологічних показників. Це означає, що організації повинні постійно визначати можливості для вдосконалення, впроваджувати дії для вирішення цих можливостей і оцінювати ефективність цих дій. Завдяки цьому організації можуть досягти постійного покращення своїх екологічних показників, що може призвести до економії коштів, покращення дотримання нормативних вимог і позитивної репутації серед зацікавлених сторін.

Підводячи підсумок, можна сказати, що впровадження EMS на основі ISO 14001 є ефективним способом для організацій досягти постійного вдосконалення екологічних показників. Постійно контролюючи та вдосконалюючи свою екологічну ефективність, організації можуть зменшити свій вплив на навколишнє середовище , підвищити ефективність використання ресурсів і підвищити довіру зацікавлених сторін.

2. Розуміння циклу PDCA для безперервного вдосконалення

Безперервне вдосконалення – це безперервний процес, який допомагає підприємствам підвищувати продуктивність і досягати своїх цілей. Одним із найефективніших способів досягнення постійного вдосконалення є використання циклу PDCA . Цикл pdca — це чотириетапний процес, який розшифровується як Plan, Do, Check і Act. Це системний підхід, який дозволяє підприємствам виявляти та вирішувати проблеми , вносити покращення та контролювати їхній прогрес. Цикл PDCA є важливим інструментом для підприємств, які хочуть досягти постійного вдосконалення, і він широко використовується в стандарті ISO 14001 для екологічного менеджменту. У цьому розділі ми докладніше розглянемо цикл PDCA та те, як його можна використовувати для досягнення постійного вдосконалення.

1. План: Першим кроком циклу PDCA є планування. На цьому кроці підприємства визначають проблему або можливість для покращення та розробляють план її вирішення. Це передбачає встановлення цілей, визначення обсягу проекту та визначення ресурсів, необхідних для досягнення цілей. Наприклад, підприємство може визначити, що споживання енергії занадто велике, і розробити план його зменшення. План може включати встановлення цілей щодо скорочення споживання енергії, визначення сфер бізнесу, які споживають найбільше енергії, та впровадження заходів з енергозбереження.

2. Зробити: другим кроком циклу PDCA є виконання. На цьому етапі підприємства реалізують план і виконують дії, визначені на етапі планування. Це включає введення плану в дію та внесення необхідних змін для досягнення цілей. Наприклад, компанія може встановити енергозберігаюче освітлення , замінити старе обладнання на нове, ефективніші моделі та запровадити кращі методи управління енергією.

3. Перевірка: третім кроком циклу PDCA є перевірка. На цьому етапі підприємства відстежують і оцінюють свою ефективність щодо цілей, поставлених на етапі планування. Це передбачає вимірювання та аналіз даних, виявлення будь-яких розбіжностей між фактичною та бажаною продуктивністю та визначення основних причин будь-яких проблем. Наприклад, підприємство може виміряти своє споживання енергії та порівняти його з цільовими показниками, викладеними в плані. Якщо фактичне споживання перевищує цільове, підприємство може дослідити причини цього та визначити напрямки для покращення .

4. Дійте: четвертий і останній крок циклу PDCA – діяти. На цьому кроці компанії використовують інформацію, зібрану на етапі перевірки, щоб покращити та оптимізувати свої процеси. Це передбачає внесення змін до плану, впровадження коригувальних дій та постійний моніторинг та оцінку ефективності. Наприклад, компанія може переглянути свій план скорочення споживання енергії на основі даних, зібраних на етапі перевірки. Він може визначати нові можливості енергозбереження, впроваджувати додаткові заходи та контролювати споживання енергії, щоб забезпечити продовження досягнення поставлених цілей.

Цикл PDCA є потужним інструментом для досягнення безперервного вдосконалення . Він забезпечує системний підхід до вирішення проблем і допомагає підприємствам визначити та розглянути сфери, які потребують покращення. Використовуючи цикл PDCA, компанії можуть постійно вдосконалювати свої процеси, зменшувати відходи та підвищувати загальну продуктивність.

3. Визначення цілей і завдань для безперервного вдосконалення

Безперервне вдосконалення є життєво-важливою частиною успіху будь-якої компанії, і це елемент, який необхідно ретельно враховувати при розробці та впровадженні системи екологічного менеджменту (EMS). Щоб досягти безперервного вдосконалення, організація повинна встановити цілі та завдання, які є вимірними та досяжними. Ці цілі та завдання мають ґрунтуватися на екологічній політиці компанії, правових та інших вимогах, важливих екологічних аспектах і контексті компанії. Процес визначення цілей і завдань має бути спільним зусиллям із залученням різних зацікавлених сторін з різних функцій і рівнів організації, щоб гарантувати, що цілі та завдання є реалістичними, досяжними та узгоджені із загальною бізнес-стратегією.

1. Визначте важливі екологічні аспекти

Першим кроком у визначенні цілей і завдань є визначення важливих екологічних аспектів організації. Цей крок передбачає розуміння впливу на навколишнє середовище діяльності, продуктів і послуг організації. Важливі екологічні аспекти – це ті, які мають значний вплив на навколишнє середовище, наприклад, викиди в повітря, воду та землю, споживання енергії, утворення відходів та використання природних ресурсів. Після визначення важливих аспектів навколишнього середовища організація може визначити їх пріоритетність на основі їхньої значущості та визначити цілі та завдання для кожного аспекту.

2. Встановіть цілі та цілі

Цілі та завдання мають бути конкретними та такими, що піддаються вимірюванню, і вони мають ґрунтуватися на важливих екологічних аспектах, визначених на попередньому кроці. Цілі та завдання також мають бути реалістичними, досяжними та відповідати екологічній політиці та бізнес-стратегії організації. Наприклад, якщо важливим екологічним аспектом є споживання енергії, метою може бути скорочення споживання енергії на 10% протягом наступного року, а метою може бути встановлення енергоефективного освітлення та обладнання.

3. Розробити плани дій

Після встановлення цілей і завдань організація повинна розробити плани дій для їх досягнення. Плани дій повинні включати конкретні дії, відповідальність, часові рамки та ресурси, необхідні для досягнення цілей і завдань. Плани дій також необхідно регулярно переглядати та оновлювати, щоб переконатися, що вони залишаються актуальними та ефективними.

4. Моніторинг і вимірювання ефективності

Моніторинг і вимірювання ефективності є важливими для визначення ефективності цілей і завдань. Організація повинна розробити програму моніторингу та вимірювання для відстеження прогресу на шляху до досягнення цілей і завдань. Програма повинна включати конкретні показники, методи та частоту моніторингу та вимірювання. Результати моніторингу та вимірювання необхідно проаналізувати, щоб визначити тенденції, можливості для покращення та коригувальних дій.

Визначення цілей і задач для постійного вдосконалення є вирішальним кроком у досягненні ефективної EMS. Цілі та завдання мають бути конкретними, вимірними, досяжними, реалістичними та відповідними екологічній політиці та бізнес-стратегії організації. Процес визначення цілей і завдань має бути спільним зусиллям із залученням різних зацікавлених сторін з різних функцій і рівнів організації. Дотримуючись кроків, описаних вище, організація може створити надійну та ефективну програму безперервного вдосконалення, яка допоможе їй досягти її екологічних цілей і завдань.

4. Проведення оцінки екологічних аспектів і впливу

Проведення оцінки екологічних аспектів і впливу є важливим кроком до досягнення безперервного вдосконалення за допомогою ISO 14001. Цей процес допомагає організаціям визначати, оцінювати та визначати пріоритетність екологічних аспектів і впливу своєї діяльності, продуктів і послуг. Екологічні аспекти відносяться до елементів діяльності організації, продуктів і послуг, які взаємодіють з навколишнім середовищем, таких як викиди, утворення відходів і споживання ресурсів. Вплив на навколишнє середовище означає вплив цих екологічних аспектів на навколишнє середовище, наприклад забруднення повітря, забруднення води та зміна клімату.

Проведення оцінки екологічних аспектів і впливу є ітеративним процесом, який включає кілька етапів. Ці кроки включають:

1. Визначення екологічних аспектів: цей крок передбачає визначення всіх екологічних аспектів, пов’язаних з діяльністю, продуктами та послугами організації. Наприклад, компанія-виробник може визначити використання енергії, викиди в повітря та утворення відходів як потенційні екологічні аспекти.

2. Оцінка екологічних аспектів: Цей крок передбачає оцінку значущості кожного екологічного аспекту з точки зору його потенційного впливу на навколишнє середовище. Наприклад, компанія-виробник може оцінити потенційний вплив її використання енергії на зміну клімату.

3. Пріоритезація екологічних аспектів: цей крок передбачає визначення пріоритетності екологічних аспектів на основі їх важливості. Наприклад, компанія-виробник може віддати пріоритет викидам в повітря як важливому екологічному аспекту, який потребує уваги.

4. Розробка цілей і завдань: Цей крок передбачає розробку цілей і завдань для вирішення важливих екологічних аспектів. Наприклад, компанія-виробник може поставити собі за мету скоротити свої викиди в повітря на 20% до 2025 року.

5. Реалізація програм: Цей крок передбачає впровадження програм для досягнення цілей і завдань. Наприклад, компанія-виробник може реалізувати програму підвищення енергоефективності та скорочення викидів.

6. Моніторинг і перегляд ефективності: Цей етап передбачає моніторинг і перевірку ефективності програм, щоб переконатися, що цілі та завдання досягаються. Наприклад, компанія-виробник може контролювати споживання енергії та викиди в повітря, щоб переконатися, що вона на шляху до досягнення своєї мети.

Проведення оцінки екологічних аспектів і впливу має вирішальне значення для успіху ISO 14001. Виявляючи, оцінюючи та визначаючи пріоритети екологічних аспектів і впливів своєї діяльності, продуктів і послуг, організації можуть розробити ефективні стратегії для мінімізації свого впливу на навколишнє середовище та досягнення постійного вдосконалення. . Наприклад, готель може визначити споживання води як важливий екологічний аспект і розробити програму зменшення споживання води шляхом встановлення душових насадок із низьким потоком води та змішувачів. Ця програма може не тільки зменшити вплив готелю на навколишнє середовище , але й заощадити гроші готелю на рахунках за воду.

5. Визначення можливостей для покращення та коригувальних дій

Виявлення можливостей для покращення та коригувальних дій є критично важливим процесом у прагненні безперервного вдосконалення та відповідності ISO 14001. Цей процес включає перегляд та аналіз даних про екологічну ефективність, визначення областей, які потребують покращення, та впровадження коригувальних дій для вирішення виявлених проблем. Процес визначення можливостей для покращення та коригувальних дій вимагає залучення різних зацікавлених сторін, включаючи керівництво, співробітників і зовнішніх зацікавлених сторін. До цього процесу слід підходити з проактивним мисленням, де фокус зосереджується на запобіганні проблемам до того, як вони виникнуть, а не реагувати на них після того, як вони виникли.

1. Перегляньте та проаналізуйте дані: щоб визначити можливості для покращення та коригувальних дій, дуже важливо регулярно переглядати та аналізувати дані щодо екологічної ефективності. Ці дані можна отримати з різних джерел, включаючи внутрішні аудити, перевірки відповідності та програми моніторингу. Аналізуючи ці дані, можна виявити тенденції, моделі та області невідповідності, які потребують уваги.

2. Визначте області для покращення: після аналізу даних наступним кроком є ​​визначення областей, які потребують покращення. Це можна зробити, провівши аналіз розбіжностей між поточною екологічною ефективністю та бажаною продуктивністю. Аналіз прогалин має виявити першопричину проблем і визначити пріоритетність сфер, які потребують уваги, з огляду на їхній вплив на навколишнє середовище та бізнес .

3. Розробка та реалізація коригувальних дій: після визначення областей для покращення наступним кроком є ​​розробка та впровадження коригувальних дій для вирішення виявлених проблем. Коригувальні дії мають бути спрямовані на усунення першопричини проблем і запобігання їх повторенню. Коригувальні дії мають бути конкретними, вимірюваними, досяжними, актуальними та обмеженими у часі (SMART), щоб забезпечити їх ефективність.

4. Моніторинг і вимірювання: щоб забезпечити ефективність коригувальних дій, вкрай важливо регулярно контролювати та вимірювати їхню ефективність. Це можна зробити шляхом відстеження прогресу коригувальних дій і вимірювання їхнього впливу на навколишнє середовище та бізнес. Процес моніторингу та вимірювання має бути розроблений таким чином, щоб виявити будь-які прогалини та можливості для подальшого вдосконалення .

Виявлення можливостей для вдосконалення та коригувальних дій має вирішальне значення для досягнення безперервного вдосконалення та відповідності ISO 14001. До цього процесу слід підходити проактивно, і зосередитися на запобіганні проблемам до їх виникнення. Дотримуючись кроків, описаних вище, організації можуть визначити сфери для вдосконалення, розробити та впровадити коригувальні дії, а також контролювати та вимірювати їх ефективність для досягнення постійного вдосконалення.

6. Впровадження змін і моніторинг прогресу

Впровадження змін і моніторинг прогресу є важливою частиною досягнення постійного вдосконалення за допомогою ISO 14001. Коли справа доходить до впровадження змін, важливо розглядати процес з різних точок зору. Наприклад, важливо розуміти потреби та очікування зацікавлених сторін, включаючи клієнтів, співробітників і постачальників. Крім того, вкрай важливо визначити потенційні ризики та можливості, пов’язані зі змінами, які мають бути впроваджені. Коли зміни виявлено, настав час відстежувати прогрес, щоб переконатися, що бажані результати досягнуті.

Нижче наведено кілька способів впровадження змін і ефективного моніторингу прогресу:

1. Розробіть план дій : план дій визначає необхідні кроки для впровадження змін, включаючи відповідальних за кожен крок, часові рамки виконання та очікувані результати. розробка плану дій гарантує, що кожен, хто бере участь у процесі, усвідомлює свою відповідальність та очікувані результати.

2. Навчіть співробітників: впровадження змін вимагає залучення співробітників, і дуже важливо забезпечити адекватне навчання, щоб переконатися, що всі працюють на одній сторінці. Навчання має бути зосереджено на тому, чому потрібні зміни, як їх реалізувати та які очікувані результати.

3. Моніторинг прогресу: Моніторинг прогресу є важливим для забезпечення досягнення бажаних результатів. Вкрай важливо створити систему моніторингу, яка відстежує прогрес, виявляє будь-які проблеми та вносить необхідні корективи. Наприклад, якщо впровадження нового процесу не дає бажаних результатів, може знадобитися скоригувати процес або провести додаткове навчання працівників.

4. Використовуйте ключові показники ефективності (KPI): KPI є важливими показниками, які допомагають вимірювати прогрес і визначати сфери, які потребують покращення. Ключові показники ефективності можна використовувати для відстеження прогресу в досягненні конкретних цілей, таких як зменшення відходів, підвищення енергоефективності або підвищення задоволеності клієнтів .

5. Переглядайте та постійно вдосконалюйте: Регулярні перевірки є важливими для визначення областей, які потребують покращення. Важливо переглянути план дій, визначити будь-які проблеми та внести необхідні корективи. Постійне вдосконалення — це безперервний процес, який потребує регулярних переглядів і коригувань для забезпечення досягнення бажаних результатів.

Наприклад, компанія-виробник може вирішити впровадити програму переробки для зменшення відходів. Щоб запровадити цю зміну, компанія може розробити план дій, у якому описано необхідні кроки, навчити співробітників новому процесу та використовувати KPI для відстеження прогресу. Компанія також може регулярно контролювати прогрес і вносити необхідні корективи в процес для досягнення бажаних результатів . Завдяки регулярним перевіркам і коригуванням компанія може постійно вдосконалювати свою програму переробки для подальшого зменшення відходів.

7. Залучення та навчання працівників для постійного вдосконалення

Для досягнення постійного вдосконалення вирішальну роль відіграють залучення та навчання працівників . Залучені працівники з більшою ймовірністю сприятимуть процесу вдосконалення та відчуватимуть себе причетними до успіху організації. Навчання надає працівникам необхідні навички та знання для визначення можливостей покращення та впровадження змін. Коли співробітники проходять навчання, вони відчувають себе вповноваженими висловлювати нові ідеї та пропонувати вдосконалення.

З точки зору керівництва, залучення співробітників і навчання є гідною інвестицією. Це не тільки призводить до кращої продуктивності та підвищення продуктивності, але також сприяє створенню позитивної робочої атмосфери та покращує моральний дух працівників. Залучені працівники також мають більшу ймовірність залишатися в організації надовго , що зменшує витрати на плинність кадрів і покращує показники утримання.

З точки зору співробітників, залучення та навчання забезпечують можливості для зростання та розвитку. Коли працівники відчувають, що їхній роботодавець інвестує в їхній успіх, вони, швидше за все, почуватимуться задоволеними своєю роботою та відданими організації. Навчання також надає працівникам нові навички, які вони можуть використовувати як на поточній посаді, так і в майбутньому розвитку кар’єри.

Ось кілька способів залучення співробітників і навчання для постійного вдосконалення:

1. Забезпечуйте регулярний зворотний зв’язок і визнання. Співробітники, які отримують регулярний зворотний зв’язок і визнання, з більшою ймовірністю відчуватимуть себе залученими та інвестованими у свою роботу. Визнання може бути простим, як подяка працівнику за добре виконану роботу, або офіційним, як програма «Працівник місяця».

2. Заохочуйте залучення працівників. Працівники, залучені до процесу вдосконалення, з більшою ймовірністю відчують свою причетність до успіху організації. Заохочуйте співробітників ділитися своїми ідеями та пропозиціями щодо покращення та надайте їм можливість брати участь у проектах покращення.

3. Надайте можливості для навчання та розвитку. Можливості для навчання та розвитку не лише надають співробітникам нові навички та знання , але й показують, що організація інвестує в їхній успіх. Навчання може здійснюватися за внутрішніми програмами, зовнішніми курсами або навчанням на робочому місці.

4. Створіть культуру безперервного вдосконалення : коли безперервне вдосконалення є частиною організаційної культури, співробітники з більшою ймовірністю приймуть його та внесуть свій внесок у процес. Лідери можуть створити культуру постійного вдосконалення, встановлюючи чіткі цілі , надаючи ресурси та підтримку, а також визнаючи та винагороджуючи зусилля з покращення.

Залучення та навчання працівників є важливими компонентами досягнення постійного вдосконалення. Інвестуючи в ці сфери, організації можуть підвищити ефективність, підвищити продуктивність і створити позитивне робоче середовище.

8. Аудит та перегляд системи управління

Аудит і перевірка системи управління є життєво важливою частиною досягнення безперервного вдосконалення за допомогою ISO 14001. Це процес, який допомагає організаціям виявити прогалини в їхній системі управління навколишнім середовищем, оцінити її ефективність і вжити заходів для виправлення. Аудит та перевірка системи менеджменту є безперервним процесом, який відбувається протягом усього впровадження ISO 14001. Є два типи аудитів: внутрішні та зовнішні. Внутрішній аудит проводить сама організація, а зовнішній – сторонній орган сертифікації.

1. Внутрішні аудити: Внутрішні аудити проводяться для оцінки ефективності системи екологічного менеджменту. Внутрішній аудитор – це співробітник організації, який пройшов навчання з проведення аудитів. Процес внутрішнього аудиту — це можливість для організації виявити прогалини у своїй системі управління навколишнім середовищем і вжити заходів для виправлення. Внутрішні аудити зазвичай проводяться щорічно, але деякі організації можуть вирішувати проводити їх частіше. Наприклад, компанія-виробник може проводити внутрішній аудит кожні шість місяців, щоб переконатися, що її система екологічного менеджменту є ефективною.

2. Зовнішні аудити: Зовнішні аудити проводяться стороннім органом сертифікації. Орган сертифікації відповідає за оцінку системи управління навколишнім середовищем організації та визначення того, чи відповідає вона вимогам ISO 14001. Зовнішні аудити зазвичай проводяться раз на три роки. Орган сертифікації видасть сертифікат відповідності, якщо система управління навколишнім середовищем організації відповідає вимогам ISO 14001.

3. Перегляд системи менеджменту. Перегляд системи менеджменту – це процес, який допомагає організаціям оцінити ефективність їхньої системи екологічного менеджменту. Процес перевірки зазвичай проводиться щорічно, але деякі організації можуть проводити його частіше. Процес перегляду включає оцінку екологічної політики організації, цілей, задач і процедур, щоб переконатися, що вони все ще актуальні та ефективні. Процес перевірки – це можливість для організації визначити сфери, які потребують покращення, і вжити коригувальні дії.

Аудит і перевірка системи управління є критично важливою частиною досягнення безперервного вдосконалення за допомогою ISO 14001. Це допомагає організаціям оцінити ефективність їхньої системи управління навколишнім середовищем, виявити недоліки та вжити заходів для виправлення. Внутрішній аудит проводить сама організація, а зовнішній – сторонній орган сертифікації. Огляд системи управління – це процес, який допомагає організаціям оцінити ефективність їхньої системи управління навколишнім середовищем і визначити області для вдосконалення.