Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Оптимізація витрат на життєвий цикл активів з iso 55001

На сучасному ринку, який орієнтований на економічні витрати та продуктивність, особливо в активоємних галузях, оволодіння принципами управління витратами протягом життєвого циклу є важливим. Вартість життєвого циклу активу (LCC) включає загальну вартість володіння та експлуатації активу протягом усього його життєвого циклу, включаючи придбання, експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію. ISO 55001:2014 забезпечує комплексну структуру, яка допомагає організаціям ефективно керувати цими витратами. У цьому блозі ми досліджуватимемо важливі аспекти управління витратами протягом життєвого циклу, підкреслюючи, як інтеграція стандартів ISO 55001 може оптимізувати ефективність і цінність активів. Розуміючи та впроваджуючи ці стратегії, підприємства можуть досягти значної економії коштів, підвищити операційну ефективність і забезпечити довгострокову стійкість.

ЩО ТАКЕ ВАРТІСТЬ ЖИТТЄВОГО ЦІЛУ АКТИВІВ?

Вартість життєвого циклу активу (LCC) — це загальна вартість володіння та експлуатації активу протягом усього терміну його служби. Він включає витрати на придбання, експлуатацію, обслуговування та утилізацію. Розуміння цих витрат і управління ними дозволяють організаціям приймати обґрунтовані рішення, які підвищують продуктивність і цінність активів, мінімізуючи непотрібні витрати. Ефективне управління LCC забезпечує довгострокову стабільність, оптимізує використання активів і загальну ефективність. Інтеграція стандартів ISO 55001 із управлінням витратами протягом життєвого циклу забезпечує структурований підхід, узгоджуючи стратегії активів із організаційними цілями для досягнення операційної досконалості та фінансової ефективності.

ЦІЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Основними цілями оптимізації витрат життєвого циклу є вдосконалення управління активами, підвищення ефективності організації та досягнення стійких результатів. Основні цілі включають:

 1. Увімкніть прийняття стратегічних рішень: надайте важливі дані для підтримки стратегічних рішень в управлінні активами. Виявляючи моделі та області надмірних витрат або недостатньої продуктивності, організації можуть визначати пріоритети дій і ефективно розподіляти ресурси, оптимізуючи використання активів і знижуючи загальні витрати протягом життєвого циклу. Цей підхід на основі даних гарантує, що рішення підтримуються точною та вичерпною інформацією, що веде до більш ефективних стратегій управління активами.
 2. Забезпечте відповідність нормативним вимогам: дотримуйтеся нормативних та екологічних стандартів, встановивши узгоджені методи моніторингу та звітності щодо даних про активи. Це забезпечує прозорість і відповідність, допомагаючи організаціям уникнути штрафів і зменшити витрати, пов’язані з недотриманням. Регулярні аудити та оновлення практик відповідності дозволяють організації відповідати мінливим нормам, зменшуючи ризики, пов’язані з правовими проблемами.
 3. Оптимізуйте операційні процеси: виявляйте та усувайте операційну неефективність шляхом регулярного моніторингу та аналізу. Це призводить до значної економії коштів і підвищення продуктивності, тим самим знижуючи загальну вартість життєвого циклу активів. Оптимізація робочих процесів та інтеграція передового досвіду в операційну діяльність може ще більше підвищити ефективність і зменшити відходи.
 4. Розвивайте культуру усвідомлення активів: підвищуйте обізнаність і залучайте всі рівні організації до управління активами. Цей проактивний підхід сприяє створенню культури, яка підтримує ініціативи щодо стійких активів і постійне вдосконалення управління витратами протягом життєвого циклу. Залучення працівників до процесів управління активами заохочує володіння та підзвітність, що призводить до кращого обслуговування та використання активів.
 5. Порівняльний аналіз і встановлення цілей: порівняйте ефективність управління активами з галузевими стандартами або аналогами. Порівняльний аналіз допомагає встановити реалістичні цілі управління активами та надає чітке уявлення про продуктивність організації порівняно з іншими, спрямовуючи зусилля з оптимізації витрат. Регулярний перегляд і коригування цих цілей гарантує, що вони залишаються актуальними та узгоджені з досягненнями галузі та організаційними змінами.
 6. Раціоналізація інвестицій в активи: продемонструйте фінансові та операційні переваги інвестицій в управління активами. Демонструючи чітку віддачу від інвестицій, організації можуть отримати капітал для технологій і методів управління активами, таким чином оптимізуючи витрати протягом життєвого циклу. Представлення детального аналізу витрат і вигод та історій успіху може створити вагомі аргументи для продовження інвестицій в ініціативи з управління активами.

ISO 55001:2014, міжнародний стандарт управління активами, відіграє вирішальну роль у досягненні цих цілей. Він забезпечує структурований підхід до управління активами протягом усього життєвого циклу, допомагаючи організаціям впроваджувати найкращі практики, приймати обґрунтовані рішення, забезпечувати відповідність і підвищувати операційну ефективність.

ЯК ОПТИМІЗУВАТИ ВАРТІСТЬ АКТИВІВ ЗА ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ?

Оптимізація вартості життєвого циклу активів передбачає управління ними від придбання до вибуття таким чином, щоб максимізувати вартість і мінімізувати витрати. Цей процес включає врахування всіх витрат, пов’язаних з активом протягом усього терміну його служби, від початкової покупки через експлуатацію та обслуговування до остаточної ліквідації. Ключовими етапами життєвого циклу активу є 

 1. Придбання: це включає початкові витрати на придбання або будівництво активу, такі як придбання, встановлення та введення в експлуатацію. Щоб зменшити витрати на цьому етапі, важливо провести ретельне дослідження ринку, домовитися про вигідні умови та врахувати загальну вартість володіння, а не лише початкову ціну.
 2. Експлуатація: це витрати, понесені під час використання активу, такі як споживання енергії, оплата праці та витратні матеріали. Оптимізація цих витрат передбачає впровадження енергоефективних практик, належне навчання персоналу та постійний моніторинг ефективності для виявлення та усунення неефективності.
 3. Технічне обслуговування: це включає витрати на підтримку надійності та працездатності активу, включаючи як профілактичне, так і ремонтне обслуговування. Використання ефективних стратегій технічного обслуговування, таких як прогнозне технічне обслуговування та моніторинг на основі стану, може скоротити час простою та подовжити термін служби активу, тим самим знизивши загальні витрати.
 4. Утилізація: це витрати, пов’язані з виведенням з експлуатації, видаленням і утилізацією активу в кінці терміну його корисного використання. Планування утилізації має включати оцінку потенційної вартості перепродажу, варіантів переробки та екологічно безпечних методів для мінімізації витрат і впливу на навколишнє середовище.

Ефективне управління активами має на меті зменшити загальну вартість життєвого циклу, максимізуючи вартість і ефективність активу. Це вимагає прийняття обґрунтованих рішень на кожному етапі, враховуючи такі фактори, як надійність, ремонтопридатність і стійкість. Структурований підхід до управління витратами протягом життєвого циклу, керуючись такими стандартами, як ISO 55001, може допомогти досягти цих цілей. Цей стандарт забезпечує основу для управління активами, яка узгоджує стратегії з бізнес-цілями, покращує управління ризиками та забезпечує безперервне покращення продуктивності активів та ефективності витрат.

СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

 1. Планування життєвого циклу: розробіть стратегічні плани для кожної фази життєвого циклу активу, щоб оптимізувати витрати та продуктивність. Це передбачає аналіз очікуваного життєвого циклу та врахування таких факторів, як тривалість життя, моделі використання та технологічний прогрес.
 2. Управління ризиками : Визначайте та зменшуйте ризики, пов’язані з несправністю активів або недостатньою продуктивністю. Впроваджуйте надійні процеси управління ризиками, щоб забезпечити надійність і доступність активів, мінімізуючи вплив несподіваних подій на продуктивність і витрати.
 3. Аналіз витрат і вигод: виконайте ретельний аналіз витрат і вигод для будь-яких великих інвестицій або модернізації. Оцініть як початкові витрати, так і довгострокові вигоди, щоб переконатися, що фінансові рішення підтримують загальну оптимізацію витрат життєвого циклу.
 4. Енергоефективність : зосередьтеся на підвищенні енергоефективності активів для зменшення операційних витрат. Інвестиції в енергоефективні технології та практики можуть значно знизити витрати на комунальні послуги та сприяти досягненню цілей сталого розвитку.
 5. Моніторинг ефективності: використовуйте ключові показники ефективності (KPI) для відстеження ефективності та результативності активів. Регулярний моніторинг і оцінка допомагають визначити сфери, які потрібно покращити, гарантуючи, що активи працюють належним чином.
 6. Постійне вдосконалення: запровадження процесів для постійної оцінки та покращення методів управління активами. Регулярно переглядайте та оновлюйте плани, політики та процедури управління активами, щоб переконатися, що вони залишаються узгодженими з організаційними цілями та найкращими галузевими практиками.

Приймаючи ці стратегії та використовуючи структуру ISO 55001, організації можуть систематично оптимізувати витрати протягом життєвого циклу активів, підвищити ефективність активів і досягти стійкої операційної досконалості.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

Впровадження стратегій для оптимізації витрат протягом життєвого циклу приносить численні переваги, стимулюючи постійне вдосконалення та інновації в управлінні активами. Ключові переваги:

 1. Обґрунтоване прийняття стратегічних рішень: надайте життєво важливі дані, які дають змогу організаціям приймати обґрунтовані рішення щодо управління активами. Це допомагає визначити пріоритетні сфери для підвищення ефективності та інвестицій, оптимізуючи витрати протягом життєвого циклу.
 2. Відповідність і звітність: Забезпечте дотримання екологічних і нормативних стандартів. Стандарт дозволяє організаціям вимірювати дотримання цих норм, сприяючи комплексній звітності та прозорому інформуванню зацікавлених сторін і регуляторів про зусилля щодо сталого розвитку, тим самим зменшуючи витрати, пов’язані з відповідністю.
 3. Операційна стійкість: визначте потенційну оптимізацію та зменшіть ризики, пов’язані з коливаннями продуктивності активів. Ця стійкість має важливе значення для підтримки діяльності в умовах зовнішнього тиску, що сприяє зниженню витрат протягом життєвого циклу.
 4. Культурні зміни та залучення співробітників: сприяйте культурним змінам в організації, підвищуючи обізнаність про управління активами та мотивуючи співробітників брати участь у заходах з оптимізації. Ця участь може призвести до інновацій на низовій основі, які ще більше зменшать витрати протягом життєвого циклу.
 5. Конкурентоспроможність на ринку: здобудьте конкурентну перевагу завдяки економічно ефективним операціям, що має вирішальне значення в конкурентному ціновому середовищі. Прагнення до сталого розвитку може підвищити репутацію компанії, залучити екологічно свідомих споживачів і потенційно зменшити витрати протягом життєвого циклу завдяки екологічним практикам.
 6. Зміцнення відносин із зацікавленими сторонами: створюйте довіру та зміцнюйте зв’язки із зацікавленими сторонами, включаючи інвесторів, клієнтів і місцеві громади. Організації, які демонструють відчутні досягнення в управлінні активами, часто вважаються більш надійними та стійкими, що може призвести до кращої підтримки зацікавлених сторін і зниження витрат протягом життєвого циклу.
 7. Постійне вдосконалення: підтримуйте зусилля щодо постійного вдосконалення всередині організації. Встановлюйте контрольні показники, відстежуйте прогрес і визначте можливості подальшого вдосконалення. Цей постійний процес удосконалення дозволяє організаціям поступово скорочувати витрати протягом життєвого циклу активів і пов’язані з ними операційні витрати.

Використовуючи стандарт ISO 55001, організації можуть систематично використовувати ці переваги, гарантуючи, що їхні практики управління активами відповідають найкращим міжнародним практикам і постійно оптимізуються для ефективності витрат і сталості .

Оптимізація витрат протягом життєвого циклу активів за допомогою сертифікації ISO 55001:2014 дає значні переваги, зокрема зниження витрат, підвищення ефективності активів і покращене управління ризиками. Дотримуючись цих стандартів, організації можуть створити надійну структуру управління активами, яка відповідає нормативним вимогам і підтримує довгострокову стабільність. Такий підхід дозволяє приймати обґрунтовані рішення, визначає можливості економії коштів і сприяє постійному вдосконаленню. Впровадження ISO 55001 сприяє створенню культури, що береже активи, зміцнює відносини із зацікавленими сторонами та забезпечує узгодження з цілями організації, що в кінцевому підсумку забезпечує підвищення ефективності та фінансової ефективності.

ЯК МИ МОЖЕМ ДОПОМОГТИ ВАМ ОПТИМІЗУВАТИ ВИТРАТКИ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ АКТИВІВ?

Співпрацюючи з нами, ви зможете вдосконалити свою систему управління активами, забезпечити постійне вдосконалення та досягти стабільної операційної досконалості. Зв’яжіться з нами зараз, щоб дізнатися більше.