Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Енергоаудит та енергоменеджмент

Енергетичний аудит – це разова процедура, метою якої є оцінка резервів економії ПЕР, та розробка найбільш технічно та економічно доцільних заходів щодо підвищення ефективності використання ПЕР. Енергетичний аудит використовується як один із інструментів енергоменеджменту.

Енергетичний менеджмент – це постійна діяльність, що включає сукупність управлінських прийомів для стимуляції збільшення енергоефективності на підприємстві, пов’язаному з виробництвом, передачею та/або споживанням енергії. Для цього використовуються такі прийоми, як: встановлення політики, цілей та завдань у сфері енерговикористання, навчання персоналу, бенчмаркінг тощо.

Існують такі види енергетичного аудиту:
1) Експрес-аудит;
2) Поглиблене обстеження;


Експрес аудит необхідний для обґрунтування можливості скорочення витрат і визначення основних напрямів для енергозбереження для підприємства. Найчастіше він проводиться на основі аналізу статзвітної інформації без використання приладового парку. Це дозволяє виявити першочергові, мало витратні заходи та розробити перспективу енергозбереження підприємства загалом, з урахуванням плану розвитку виробництва.


Після виявлення значного потенціалу енергозбереження наступним етапом проводиться поглиблене обстеження. При цьому використовуються всі необхідні засоби вимірювальної техніки, залучаються працівники, залучені до процесів, пов’язаних із значним енергоспоживанням. Це дозволяє деталізувати програму модернізації. Комплексний підхід дає можливість оцінити внесок кожного заходу у загальний ефект та ранжувати їх за пріоритетністю.


Можна виділити основні етапи проведення енергетичного аудиту:

  • Збирання первинної інформації про споживання енергоресурсів;
  • Проведення інструментального обстеження для верифікації отриманих даних та поповнення відсутніх;
  • Побудова енергетичного балансу підприємства;
  • Визначення значущості кожного енергоносія для підприємства;
  • Виявлення потенціалу енергозбереження;
  • Розробка сценаріїв модернізації підприємства;
  • розробка технічних рішень
  • Проведення ТЕО сценаріїв.

Іноді (у межах економічного аналізу) доводиться шукати джерела фінансування запровадження заходів, оскільки в підприємства мало власні кошти. А висока відсоткова ставка кредиту може збільшити термін окупності заходу до періоду, що перевищує термін служби устаткування. Благо, є фонди, які фінансують енергозберігаючі програми під низькі процентні ставки.
Результатом енергетичного аудиту є інформаційний продукт, оформлений як технічний звіт.


Незважаючи на те, що аудит – разова процедура, її рекомендується проводити через певні часові відтинки. Це з тим, що з часом устаткування морально і технічно зношується. Тому знову може виникнути значний потенціал енергозбереження.


Впровадження на підприємстві енергозберігаючих заходів без функціонування системи енегретичного менеджменту може суттєво знизити їхній ефект. При зміні режимів роботи обладнання, якості енергоресурсів та інших факторів, що впливають на енергоспоживання, слід проводити аналіз та вносити відповідні коригування в роботу всієї системи.