Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
посп. Берестейський 62-Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

Бізнес-процеси та аудит виробничих процесів

Виробничий процес визначається як процес виробництва та виготовлення шляхом перетворення сировини (вхід) у готовий товар (вихід). Аудит – це об’єктивний аналіз, спрямований на вдосконалення організації компанії на основі спостережень, перевірок, інтерв’ю та вивчення відповідних документів. Таким чином, аудит виробничого процесу можна визначити як діяльність, спрямовану на оцінку ефективності та результативності процесу виготовлення.

Низка зовнішніх і внутрішніх факторів відіграє вирішальну роль у продуктивності та конкурентоспроможності процесу. Зовнішні фактори, пов’язані з організаційним середовищем, які впливають на продуктивність процесу, є такими ж важливими, як і внутрішні фактори. Сфери, які необхідно охопити, пов’язані з процесом під час аудиту виробничого процесу, широко розповсюджені. 

Окрім аудиту технологічних аспектів процесу, аудит виробничого процесу включає:

 • (i) планування та стратегію виробництва,
 • (ii) різні аспекти, пов’язані з продуктом,
 • (iii) оптимізацію процесу,
 • (iv) гнучкість процесу,
 • (v) технологію виробництва,
 • (vi) викиди та утворення відходів,
 • (vii) знання та підготовка оператора,
 • (vi) виробнича система,
 • (vii) система вимірювання продуктивності,
 • (viii) безпека та обслуговування, та
 • (ix) відповідність нормативним нормам.

Основною метою аудиту виробничого процесу є підвищення продуктивності процесу. Це пов’язано з конкурентним тиском, з яким стикається організація під час маркетингу продукції. Щоб досягти вищого рівня конкурентоспроможності, організації важливо визначити поточний рівень продуктивності процесу, а також необхідний рівень, щоб вона могла перебудувати стратегії, пов’язані з різними технологічними та операційними аспектами виробничого процесу для підвищення якості роботи.

Аудит є одним із багатьох інструментів, які були визнані корисними для визначення поточної ефективності шляхом діагностики можливостей для покращення та планування дій щодо покращення. Аудит є інструментом широкого використання, який проводиться в кількох сферах управління, таких як фінанси, якість, навколишнє середовище, енергетика, безпека та багато інших сфер. Часто аудити проводяться на відповідність певним нормативним вимогам. У деяких організаціях аудит розглядається як «додаткова вартість». Таке сприйняття керівництвом організації аудиторської діяльності пояснюється тим, що керівництво організації вважає, що це діяльність, яка не пов’язана з повсякденною операційною діяльністю.

Аудит бізнес-процесів

На діючому заводі відбувається кілька виробничих бізнес-процесів. Ці процеси можуть бути простими чи складними, схожими чи несхожими. Виробничі процеси не є незалежними, оскільки вони функціонують разом з іншими процесами. У деяких випадках вихід одного бізнес-процесу є входом для наступного процесу. Деякі процеси відбуваються послідовно, тоді як інші процеси відбуваються паралельно. Крім того, є деякі допоміжні бізнес-процеси для основного виробничого процесу. Організацію можна вважати набором процесів для досягнення кінцевих результатів. Отже, під час аудиту бізнес-процесу необхідно, щоб граничні межі аудиту були спочатку зафіксовані до початку аудиту.

Щоб перевірити процес на виробництві, потрібно спочатку зрозуміти, що мається на увазі під терміном бізнес-процес. Бізнес-процес — це діяльність, яка базується на певних «принципах процесу». Також ми можемо поставити знак дорівнює між термінами бізнес-процес та виробничий процес. Перший принцип полягає в тому, що дії процесу пов’язані. Другий принцип полягає в тому, що процеси призводять до змін, які відбуваються всередині системи. Ці зміни часто називають трансформацією. Третій принцип полягає в тому, що закон збереження застосовується до певного процесу виробництва. Щоб бізнес-процес працював, від входів до виходів слід дотримуватися закону збереження, що означає збалансованість і рівновагу вхідних і вихідних даних. Якщо елементи процесу не збалансовані, процес знаходиться в порушеному стані. Процес не є ефективним і цілі процесу не досягнуті. Далі, результати потребують певних вхідних даних необхідної якості та кількості, і якщо вони не виконуються, то необхідні результати не досягаються. Четвертий принцип полягає в тому, що виробничі процеси повинні працювати в оптимальних робочих умовах, щоб бути ефективними та продуктивними. Коли процеси неефективні та продуктивні, вони не відповідають цілям продуктивності та є неекономічними в експлуатації.

Виробничий процес перетворює входи на виходи. Трансформація або зміна відбувається в серії дій або кроків процесу, які призводять до бажаних результатів (ціль процесу). Належне та систематичне планування є важливою частиною виробничого процесу, який має здійснюватися ефективним чином. Планування включає вимірювання, моніторинг і контроль параметрів процесу, а також якості вхідних і вихідних даних.

Окрім вхідних і вихідних ресурсів, виробничий процес потребує обладнання у вигляді технологічного обладнання, печей, транспортно-розвантажувального обладнання та знарядь, а також засобів зв’язку, контрольно-вимірювальних приладів та автоматизованого обладнання тощо. Для ефективного функціонування процесу необхідно належним чином підтримувати ці засоби. Крім того, виробничим процесом повинні керувати оператори, які мають мати підготовку, знання та навички для управління процесом і здатність приймати необхідні рішення у разі збоїв у процесі. Виробничий процес також вимагає комунальних послуг, витратних матеріалів і різних видів енергії належних специфікацій.

Виробничий процес потребує культури безпеки та гігієни праці, дисципліни та охайності на робочому місці. Він створює викиди, а також відходи. У той час як викиди повинні контролюватися в межах нормативних норм, відходи повинні оброблятися, оброблятися та утилізуватися відповідно до нормативних норм. Переробку відходів потрібно максимально збільшити, наскільки це можливо.

Процес виробництва необхідно контролювати, щоб уникнути негативних наслідків. Обсяг рівня контролю змінюється від процесу до процесу залежно від прийнятності ризику небажаних результатів. Необхідною вимогою до системи керування є наявність інформаційного контуру зворотного зв’язку від параметрів процесу та виходу. Інформація зворотного зв’язку використовується для прийняття рішень щодо коригування параметрів процесу. Це необхідно для того, щоб процес продуктивно й ефективно перетворював входи на результати бажань. Інформація зворотного зв’язку може бути у формі температури, тиску, розміру та розмірів, об’єму, ваги, складу, мікроструктури, фізичних та механічних властивостей, затримок, використання, продуктивності та вартості тощо.

Функції контуру зворотного зв’язку полягають у досягненні цілей процесу. Управління контролем діяльності виробничого процесу зазвичай здійснюється на основі встановлення заздалегідь визначеного методу. Попередньо визначені методи можуть включати плани, процедури, робочі інструкції, контрольні списки, плани, діаграми, блок-схеми та карти процесу тощо. Інформація зворотного зв’язку має стосуватися критеріїв ефективності процесу та/або цілей процесу.

Аудит виробничого процесу

Під час аудиту виробничого процесу вивчають та аналізують семи атрибути процесу, а саме:

 • (i) ефективність технології процесу для бажаного продукту,
 • (ii) ефективність процесу,
 • (iii) продуктивність процесу,
 • (iv) доступність процесу,
 • (v) надійність процесу,
 • (vi) відповідність нормативним нормам і
 • (vii) питання, пов’язані з безпекою та небезпекою. 

Основною метою аудиту є виявлення областей виробничого процесу, які заважають процесу функціонувати на бажаному рівні щодо семи атрибутів.

Аудит виробничого процесу — це аудит узгоджених граничних меж і вимог до аудиту. Під час аудиту виробничого процесу використовуються стандартні методики аудиту. Аудит, як правило, проводиться для перевірки того, чи виробничий процес працює в установлених межах і чи досягає встановлених цілей. Аудит виробничого процесу вивчає процес від входів до виходів і оцінює всі послідовні кроки процесу та взаємодію цих етапів один з одним і із загальною системою. При проведенні аудиту аудитор дотримується умов, які використовуються в організації для виробничого процесу.

Аудит виробничого процесу забезпечує цінність шляхом оцінки процесу, засобів контролю, його ризиків і досягнення цілей. Аудит виробничого процесу також можна використовувати для усунення проблем процесу. 

Процес аудиту зазвичай включає чотири етапи, а саме

 • (i) планування та підготовка,
 • (ii) заморожування визначення цілей аудиту та обсягу,
 • (iii) збір доказів та оцінка під час проведення аудиту та
 • (iv) документація та звітність (рис. 1). 

Під час аудиту перевіряються документи та записи виробничого процесу та визначаються ключові проблеми, пов’язані з процесом. Вони перевіряються під час інспекційного відвідування об’єктів.

Рис. 1 Етапи процесу аудиту

Системний підхід до аудиту є першим елементом успіху аудиту виробничого процесу. Програма систематичного аудиту включає початок аудиту, підготовку до виїзного аудиту, проведення виїзного аудиту, підготовку звіту та подальші дії. Подальша діяльність у цьому контексті полягає в перевірці дій з удосконалення, які стали результатом результатів аудиту.

Другий елемент аудиту процесу охоплює не тільки виробничий процес. Він включає всі допоміжні процеси, які сприяють ефективності процесу. Ряд взаємопов’язаних аудитів переважає один аудит ефективності. Часто пропонується, щоб аудит охоплював загальну систему, яка включає розробку політики, дизайн продукту, управління процесом і всі питання, пов’язані з виробничим процесом. Аудит зазвичай втрачає фокус на вдосконаленні виробничого процесу, якщо аудит охоплює занадто багато загальної системи управління та стратегічного управління процесом. Стратегічне управління повинно бути отримано на основі слабких місць, виявлених під час аудиту. Під час аудиту виробничого процесу необхідно досліджувати конкретні області, щоб аудит міг зосередитися на якісних показниках.

Концептуальна основа для аудиту виробничого процесу показана на рис. 2. Вона була розроблена на основі управління програмою аудиту та аудиту процесного підходу. Аудит процесного підходу зосереджується на визначенні процесу, структурі процесу та його взаємодії з підключеними процесами. У концептуальній основі основна увага приділяється послідовності виробничого процесу та його взаємодії з іншими допоміжними процесами та елементами виробничого процесу. У рамках аудиту процесу основним пріоритетом у виробничому процесі є показники ефективності. Без належної ідентифікації показників ефективності результативність процесу неможливо виміряти, а результативність і ефективність процесу оцінюються суб’єктивно. Можна поділитися інструментами, методами та передовим досвідом щодо використовуваної інфраструктури, місць розташування, то що.

Рис. 2 Концептуальна структура аудиту процесу

Концептуальна основа поділяє виробничий процес на сім елементів, якими є ефективне постачання (вхідні матеріали), вихідні матеріали, обладнання (з чим), робоча сила (з ким), функціонування процесу (як), процес підтримки (система управління) та показники вимірювання продуктивності для результату та пов’язаного процесу (за допомогою чого). Усі елементи цього процесу можна порівняти та визначити можливості для покращення або слабкі сторони (результати аудиту).

Типові проблеми або невдачі аудиту процесу пов’язані з недостатньою підготовкою до аудиту, елементами критеріїв аудиту, аудиторськими навичками та знаннями, зобов’язаннями керівництва та бюрократичним звітуванням.

Аудит починається з перевірки процедур, які дотримуються, і параметрів процесу, які контролюються для контролю процесу на їх адекватність. Для цього підхід аудитора полягає в дотриманні послідовності процесу замість ізольованої перевірки.

Процес аудиту зазвичай здійснюється шляхом перевірки елемент за елементом для перевірки відповідності вимогам. Це називається елементним методом. Аудит за елементами є ефективним методом для відстеження вимог, але він не враховує входи, виходи та взаємодію з процесами зв’язку, а отже, менш ефективний загалом.

Основні вказівки щодо аудиту виробничого процесу

Основні рекомендації щодо проведення аудиту виробничого процесу описані нижче.

Аудит виробничого процесу починається з підготовки до аудиту, яка включає визначення завдань аудиту виробничого процесу. Ці завдання включають тип і обсяг аудиту та часові рамки, доступні для проведення аудиту. Для ефективного виконання завдань у межах наявного часу організовується аудиторська група разом із визначенням нормативних вимог і застосовних стандартів. Аудит виробничого процесу запускається з визначенням меж і підрозділів, необхідних для аудиту виробничого процесу, і завдання розподіляються між членами команди.

Контрольний список аудиту допомагає аудитору проводити роботу систематично та послідовно. Контрольний список повинен містити:

 • (i) кроки, які необхідно виконати під час аудиту виробничого процесу,
 • (ii) дані та інформацію, які необхідно зібрати,
 • (iii) існуючі методи вимірювання та дані, які реєструються,
 • (iv) необхідні вимірювання під час аудит виробничого процесу та перелік параметрів, що підлягають вимірюванню,
 • (v) основні процеси та/або обладнання, що підлягають більш детальній оцінці,
 • (vi) перелік основних компонентів розділу результатів звіту про аудит, який буде використовуватися як керівництво, та
 • (vii) інші основні проблеми та міркування щодо виробничого процесу.

Першим і важливим кроком в аудиті виробничого процесу є збір даних. Дані включають інформацію про виробничий процес, його вихідні матеріали, його основну продукцію, його виробничу потужність, питоме споживання, енергетичний баланс і ключові комунальні послуги, а також утворення відходів тощо. Інформація щодо контролю управління у виробничому цеху, включаючи організаційну структуру та кількість група співробітників, керівні посади процесу та обов’язки, документація з управління процесом повинні бути відомі аудиторській групі. Дані для збору також мають включати деталі виробничого процесу, включаючи його технологічні характеристики, технологічні схеми та потужності, важливі креслення, включаючи схеми, ключові параметри, що вимірюються та контролюються, тип обладнання, розмір і потужність, інвентар обладнання,

Під час проведення аудиту виробничого процесу аудиторська група повинна відвідати всі зони, пов’язані з виробництвом, щоб з перших рук оцінити стабільність процесу, стан обладнання, склади палива та сировини, техніку безпеки та господарське обслуговування, викиди , рекуперація відпрацьованого тепла, поводження з твердими відходами тощо. Аудит також проводиться щодо системи управління виробництвом і обслуговуванням, яка зараз практикується для виробничого процесу. Під час аудиту необхідно перевірити стан приладів і контрольного обладнання, що використовується для контролю процесу, передачі та збору даних, щодо їх роботи, калібрування та точності.

Методи, прийняті для аудиту виробничого процесу, базуються на принципах матеріального балансу, а також енергії та збереження маси. Теорія системної інженерії використовується для комплексного закритого аудиту входу та виходу в процесі виробництва. Кожен фактор або ланка, що впливає на рівень споживання матеріалу та енергоспоживання виробничого процесу, аналізується кількісно, ​​таким чином з’ясовуючи проблеми втрат матеріалу та потенціал для підвищення врожайності та зменшення питомого споживання. Проаналізовано причини для надання відповідних рекомендацій щодо заходів виправлення, необхідних для конкретного підвищення врожайності та зниження питомих витрат.

Зібрані дані та інформація, отримана під час відвідин різних місць аудиторською групою, аналізуються за допомогою різних інструментів статистичного аналізу. Цей аналіз проводиться для того, щоб визначити сфери, які потребують покращення. Цей аналіз також призначений для виявлення різних параметрів виробничого процесу, областей, де продуктивність недостатня порівняно з галузевими нормами, і областей, де існує потенціал покращення за допомогою існуючої технології, що використовується на заводі. Аналіз даних також має виявити сфери, де можна досягти суттєвих покращень шляхом інвестицій у нове обладнання та технології. Аналіз даних також має виявити ключові фактори, які впливають на ефективність виробничого процесу.

Основною метою аудиту виробничого процесу є вироблення рекомендацій щодо вдосконалення. Зазвичай під час аудиту виробничого процесу найважливішими компонентами для аудиту є продуктивність процесу, питоме споживання та якість продукту, оскільки вони безпосередньо пов’язані з продуктивністю процесу та вказують на те, який є потенціал для покращення та економії коштів. .

Звіт про аудит виробничого процесу повинен містити:

 • (i) опис пов’язаних елементів виробничого процесу,
 • (ii) загальний опис пов’язаних процесів із виділенням областей, які пов’язують процес із виробничим процесом, і поточний стан виробництва процес,
 • (iii) висновки аудиту виробничого процесу, які включають докази та необхідні розрахунки та аналіз спостережуваних параметрів,
 • (iv) результати тестування зразка продукту, проведеного в лабораторії, спостережувані питомі витрати матеріалів, енергія, комунальні послуги та витратні матеріали, план виробництва та пов’язані дані, поломки та пов’язані дані,
 • (v) аналіз існуючих проблем і потенціалу вдосконалення
 • (vi) економічний і технічний аналіз і оцінка нових технологій виробничого процесу, рекомендованих для впровадження на заводі, і
 • (vii) висновок аудиту виробничого процесу та відповідні рекомендації щодо виправлення.