Офіційне представництво концерну TÜV Austria на території України.

icon
04053, Київ,
вул. Січових Стрільців, 50, оф. 2Б
Дивитись на карті
icon
Тел.: +380 50 41 96 912 Факс: 380 44 344 9526

НАВІЩО ПОТРІБНА СЕРТИФІКАЦІЯ ISO 9001? ВИМОГИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ.

ISO 9001 – сьогодні один із найпопулярніших у світі стандартів системи менеджменту якості. Він забезпечує основу для процесів, що дозволяють систематично покращувати усі галузі організації. Понад мільйон організацій всіх розмірів по всьому світу сертифіковані за ISO 9001, і не дарма. Його гнучкість означає, що він може сприяти сталим змінам в організаціях у всіх секторах.

Якщо ви шукаєте систему управління якістю для створення атмосфери безперервного вдосконалення, ISO 9001 це відповідь. Процес прийняття системи управління якістю відповідно до стандартів ISO 9001 означає докорінне поліпшення процесів у вашій організації. Це включаючи перспективне планування для підтримки стратегій управління ризиками та виявлення можливостей.

У цій статті ми пояснюємо стандарт ISO 9001, досліджуємо його вимоги та наголошуємо на перевагах сертифікації.

Пояснення ISO 9001

Стандарт ISO 9001 — один із найпопулярніших існуючих стандартів системи управління якістю. Одна з головних особливостей – гнучкість. Він використовується величезною кількістю організацій та адаптований до їх унікальних бізнес-вимог.

Системи управління якістю, такі як ISO 9001, були створені для підвищення продуктивності на виробництві, пропонуючи передові системи та стандарти для забезпечення ефективності процесів. Їхня сфера компетенції з часом зростала, і системи менеджменту якості еволюціонували відповідно до постійно мінливого бізнес-ландшафту, при цьому ISO 9001 знаходиться в авангарді цієї зміни.

Історія стандарт ISO 9001 починається з 1987 року, але регулярно оновлюється відповідно до сучасних тенденцій та потреб бізнесу. Остання ітерація була оновлена ​​у 2015 році. Вона відображає останні технологічні досягнення у бізнесі з приділенням особливої ​​уваги удосконаленню процесів відповідно до вимог клієнтів. Він розроблений таким чином, що підходить для всіх типів організацій з їх унікальними налаштуваннями та вимогами.

Це частина сімейства стандартів системи управління якістю ISO 9000 та єдиний стандарт у цій серії, який може бути сертифікований. Сертифікація є доказом того, що система менеджменту якості організації відповідає провідному у світі стандарту ISO 9001. Він виступає як знак якості для вашої організації, зміцнюючи довіру та репутацію як у клієнтів, так і у партнерів.

Які вимоги ISO 9001?

Вимоги ISO 9001 викладені у 10 розділах, які включають як обов’язкові, так і необов’язкові вимоги. Як випливає із назви, для отримання сертифіката відповідно до стандарту ISO 9001 необхідно виконати обов’язкові вимоги. Вимоги допомагають забезпечити успішне впровадження системи управління якістю в організації.

Одним із прикладів обов’язкової вимоги є документ з описом характеристик вироблених продуктів або послуг. Така документація має вирішальне значення для процесу побудови системи управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Необов’язкові вимоги включають документи, які можуть знадобитися або не знадобитися залежно від розміру чи типу організації.

Перші три пункти охоплюють сферу застосування, посилання та умови стандарту ISO 9001. Хоча ці розділи не містять обов’язкових вимог, вони надають корисну пояснювальну інформацію для організації. Розділи з 4 по 10 охоплюють сім областей організації та включають обов’язкові вимоги та дії для стандарту. Ці розділи забезпечують адаптацію системи до конкретних потреб вашої організації та забезпечують основу для планування, впровадження та оцінки системи управління якістю.

Пояснення пунктів ISO 9001

10 розділів ISO 9001:


1 Область застосування

У цьому розділі описується обсяг того, чого система прагне досягти, обов’язкових вимог не включено. У ньому викладено основні цілі системи управління якістю: досягнення стабільного високоякісного продукту чи послуги та підвищення якості обслуговування клієнтів.

2. Нормативні посилання

У цьому розділі пояснюються терміни та посилання, що використовуються ISO 9001.

3. Терміни та визначення

Розділ пояснює ключові терміни, визначення та словник у стандарті ISO 9001.

4. Контекст організації

У цьому розділі висвітлюються цілі вашої організації та фактори, що впливають на якість послуг або продукції. Він також визначає клієнтів та різні зацікавлені сторони у вашій організації та допомагає визначити потребу в системі менеджменту якості.

Це важливий крок до того, щоб зробити систему унікальною для організації. Вимоги включають систематичне визначення процесів, які стосуються політики.

5. Лідерство

У цьому розділі викладається відповідальність вищого керівництва за створення системи управління якістю, встановлення пов’язаних з якістю цілей та політик. Він також охоплює процес доведення цих цілей до відповідних внутрішніх зацікавлених сторін та процес перегляду цих цілей.

6. Планування

Цей розділ забезпечує основу для документування ризиків та можливостей для організації. Мета полягає в тому, щоб створити процеси для пом’якшення будь-яких потенційних негативних ефектів та сприяння позитивним ефектам.

Що дозволить організації вивчити потенційні ризики та ймовірність виникнення проблем. Вимоги включають постановку цілей системи менеджменту і планування способів їх досягнення.

7. Підтримка

Пункт гарантує, що ваша організація використовує достатньо ресурсів для створення успішної системи управління якістю. Він фокусується на людях та робочому середовищі, а також на процесах моніторингу та розвитку компетенцій. Також щодо нього ставляться використання процесів управління якістю організації через канали зв’язку.

8. Експлуатація

У цьому пункті викладено цілі вашої організації щодо надання послуг або товарів. Основна увага приділяється операційному плануванню та реалізації з урахуванням ризиків та можливостей, описаних у попередніх розділах. Він включає процеси для співробітників, цілі в галузі якості та тестування, а також вимоги до зберігання записів.

9. Оцінка ефективності

Цей пункт гарантує, що організації вимірюють ефективність процесів, щоб гарантувати, що зміни будуть довгостроковими та позитивними. Він забезпечує основу для моніторингу, аудиту та аналізу продуктів та процесів, що дозволяє організації активно реагувати на тенденції.

10. Поліпшення

У цьому розділі основна увага приділяється постійному вдосконаленню організації у вигляді коригувальних дій та об’єктивної оцінки. Це дає організаціям систематичний підхід до сталого вдосконалення, заохочуючи оцінку змін. Цей розділ є важливим для забезпечення довгострокового впливу системи менеджменту якості.

Чому вибирають стандарт ISO 9001?

За своєю суттю стандарт ISO 9001 може використовуватися для побудови системи управління якістю, яка забезпечує процеси передової практики для всіх областей вашої організації. Він забезпечує основу для аналізу існуючих процесів та реалізації позитивних змін, які постійно оцінюються. Поліпшення процесів може означати підвищення ефективності та продуктивності, а також позитивну зміну культури на робочому місці.

Вибір стандарту ISO 9001 означає, що організації можуть:

  • Чітко поставити та зрозуміти спільні цілі
  • Визначити потенційні ризики та встановити процедури їх зниження.
  • Підкреслити сильні сторони та можливості для майбутнього зростання
  • Підвищити ефективність у всіх областях
  • Створити орієнтовану на клієнта організацію, орієнтовану на якісне обслуговування
  • Послідовно оцінювати та розвивати внутрішні процеси

Переваги сертифікації системи управління якістю ISO 9001

Орієнтуючись на якість обслуговування клієнтів та високоякісний кінцевий продукт, стандарт ISO 9001 може призвести до збільшення продажів та лояльності клієнтів. Це може призвести до покращення загальної продуктивності організації та закласти основу для постійного сталого розвитку. Це також сприяє створенню сприятливого робочого середовища, в якому співробітники отримують повну підтримку за допомогою процесів навчання та підвищення кваліфікації.

Крім переваг системи управління якістю, отримання сертифікату може допомогти підвищити репутацію вашої організації у вашому секторі та серед клієнтів. Варто зазначити, що сертифікація ISO 9001 не є обов’язковою. Організація може скористатися внутрішніми перевагами покращеної системи управління якістю без сертифікації. Однак є очевидні переваги від отримання підтвердження від третьої сторони, що ваша організація відповідає стандартам ISO 9001.

Фактично це знак якості, який говорить потенційним клієнтам, що ваша організація дотримується міжнародних стандартів якості з упором на постійне вдосконалення. Це гарантія того, що організація є надійною та стійкою, і в ній є сильні процеси для зниження ризику. Деякі сектори та організації використовують сертифікацію ISO 9001 як вимогу нових партнерських відносин, тому сертифікація може відкрити двері для нових високопоставлених клієнтів.

Що таке сертифікація ISO 9001?

Сертифікація означає, що система управління якістю організації відповідає вимогам, викладеним у стандарті ISO 9001. Отже, першим кроком процесу є прийняття стандартів ISO 9001 шляхом створення системи управління якістю або адаптації існуючої. Зазвичай це очолює внутрішній член організації, зовнішній консультант або їхнє поєднання.

Після впровадження системи управління якістю її необхідно буде перевірити третьою стороною. Сертифікований аудитор оцінить систему управління якістю на відповідність стандарту ISO 9001.

Фактичний процес сертифікації і двох етапів аудиту. На першому етапі аудитор перевіряє систему менеджменту якості, щоб переконатися, що обов’язкових вимог дотримано. Другий етап – це аудит усіх аспектів системи та організації на місці. Також необхідно буде проаналізувати щонайменше тримісячні записи, що свідчать про функціонування системи менеджменту якості.

Сертифікат ISO 9001 буде дійсним протягом трьох років, після чого його необхідно буде переглянути та продовжити. Маючи це на увазі, важливо переконатися, що система дійсно застосовується у повсякденній діяльності організації. Коли випускається нова ітерація ISO 9001, організаціям необхідно адаптуватися до змін, щоб продовжити сертифікацію.

Скільки часу займе сертифікація ISO 9001?

Сертифікація системи менеджменту якості ISO 9001 може тривати від трьох до шести місяців, якщо організація добре підготовлена. Процес буде більш плавним, якщо організація має міцну основу процесів та забезпечення якості, або існуючу систему управління якістю, яку можна адаптувати.

Цей процес може зайняти набагато більше часу залежно від таких факторів, як складність організації, доступні внутрішні ресурси та рівень допомоги зовнішнього консультанта. Якщо прийняття стандарту означає великі зміни в культурі, може знадобитися час, щоб належним чином впровадити систему управління якістю у всі галузі організації. Якщо існує великий розрив між існуючими системами та процедурами, і рівнем стандарту ISO 9001, природно, буде потрібно більше часу для отримання сертифіката. Для сертифікаційного аудиту потрібно не менше трьох місяців записів, зібраних при використанні системи управління якістю на практиці.

Для більш детальної інформації Ви можете написати нам на info@tic-ua.com або зателефонувати за номером +380 44 344 9526